Горлачук Наталія Вікторівна

Освіта і трудова діяльність

Закінчила у 2002 р. фармацевтичний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю "Фармація".

01.09.2005 р. – 31.01.2009 р. – аспірант без відриву від виробництва кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького м. Львів.

Працює на кафедрі фармацевтичної хімії з 2013 року.

Наукова діяльність:

Кандидат фармацевтичних наук з 2010 р., дисертацію захистила у спеціалізованій вченій радіЛьвівського державного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю 15.00.02. – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему: "Хіміко-токсикологічне дослідження міансерину та тіанептину".

15.01.2006 р. – 01.09.2013 р. – асистент кафедри фармацевтичних дисциплін; з 19.12.14 р. – доцент кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

Хіміко-токсикологічні дослідження новостворених лікарських засобів синтетичного походження; фармацевтичний аналіз лікарських засобів.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 34 навчально-методичних та наукових публікацій