Науково-педагогічний персонал кафедри фармацевтичної хімії активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку фармацевтичної галузі.

На даний час НДР кафедри: «Цілеспрямований пошук сполук з антирадикальними властивостями в ряду 7,8 – дизаміщених теофіліну; фармацевтичний аналіз, стандартизація та біоаналітичні дослідження антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів» (номер державної реєстрації 0118U000359). Керівник: Д. Б. Коробко. Відповідальний виконавець: Л. С. Логойда.

Держбюджетна НДР «Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація» (2020-2022). Керівник - доц. Логойда Л.С.

Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за наступними напрямками:

  • Розробка аналітичних та біоаналітичних методик визначення АФІ в субстанціях, лікарських засобах та плазмі крові;

  • Фармацевтичний аналіз та стандартизація лікарських засобів на основі лікарської рослинної сировини;

доцент Д.Б. Коробко із студенткою 5 курсу проводять синтез (2014 рік)

доцент О.Б. Поляк працює на спектрофотометрі (2014 рік)

  • Пошук нових біологічно активних речовин напівсинтетичного походження (синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 7,8-дизаміщених теофіліну);

  • Хіміко-токсикологічний аналіз лікарських засобів.

доцент Д.Б. Коробко проводить розтин щура (2015 рік)

доцент Д. Б. Коробко із студенткою - дипломницею (2014 рік)

доцент Л.С. Логойда із іноземними студентами працюють на рефрактометрі (2014 рік)

Однією з форм наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях.

доцент Л.С. Логойда із іноземними студентами на конференції (2014 рік)

Викладачі кафедри приймають активну участь у форумах, ворк-шопах та наукових конференціях різного рівня як в Україні, так і за кордоном. Їх доповіді неодноразово визнавались кращими, що підтверджується відповідними дипломами та грамотами.

доц. Логойда Л.С. на конференціях (2015 рік)

Науково-педагогічними працівниками отримано 9 патентів, опубліковано понад 350 статей і тез в періодичних наукових виданнях, в тому числі закордонних. За результатами НДР отримано 18 актів впровадження.

На кафедрі заплановані і виконуються 2 докторські дисертаціі (доц. Коробко Д., доц. Логойда Л.).

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах.

На кафедрі під керівництвом доц. Коробка Д., доц. Логойди Л. та доц. Поляк О. виконуються дипломні роботи, які стосуються синтезу нових біологічно активних речовин, фармацевтичного аналізу, створення і стандартизації готових лікарських засобів. В 2015-2016 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 4 дипломних роботи іноземними студентами.

В 2016-2017 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 2 дипломні роботи іноземними студентами та 2 дипломні роботи вітчизняними студентами.

За 2016-2017 навчальний рік члени гуртка прийняли участь у 7 науково-практичних конференціях різного рівня («Topical Issues Of New Drugs Development», 20 april 2017 – XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student – Kharkiv, NUPh; XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 25-27 квітня 2016; «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 10-11 листопада 2016 р.: VI науково-практична конференція з міжнародною участю – м. Тернопіль; XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 24-26 квітня 2017; Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2017 (7-9 march); First International Conference of Phamaceutical Scince. – Egypt, 9-11 April, 2017; «Science And Medicine: A Modern View Of Youth» - IV International Scientific-Practical Conference Of Student And Young Scientists – Almaty, 20-21 April, 2017), що підтверджується сертифікатами учасників та знайшло відображення в 18 публікаціях.

студент 5 курсу Agyemang Opoku Ernest на міжнародній конференції в Дубаї (2018 рік)

доц. Логойда Л.С. на міжнародній конференції в Дубаї (2018 рік)

доцент Л.С. Логойда разом із студентом 5 курсу Agyemang Opoku Ernest на міжнародній конференції в Дубаї (2018 рік)

10-12 квітня 2018 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського в рамках угоди про співпрацю між ТДМУ та Університетом Мансура перебував відомий науковець єгипетського вишу у галузі фармацевтичноі хімії – професор Хусейн І. Ель-Саббах (рrof. Dr. Hussein I. El-Subbagh). Професор Університету Мансури прочитав лекції і провів практичні семінари для викладачів і студентів ТДМУ.

професор Хусейн І. Ель-Саббах під час лекції (2018 рік)

професор Хусейн І. Ель-Саббах читає лекцію (2018 рік)

Для студентів 2-5 курсів фармацевтичного факультету і іноземних студентів, які здобувають фармацевтичну освіту в ТДМУ, професор Хусейн І. Ель-Саббах 10-11 квітня провів два семінари. Перший з них «NMR Spectroscopy. Part I. From Scratch…» мав суто теоретичний характер. Під час іншого семінару «NMR Spectroscopy. Part II. Modern concept…» високоповажний гість зупинився на практичних рекомендаціях.

Викладачі та студенти фармацевтичного факультету на лекції професора Хусейн І. Ель-Саббах (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця студенту 3 курсу Мустафі Гвіді (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця студентці 5 курсу Фейве Окечукву (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця студентці 3 курсу Гупалюк Орисі (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця доценту Михалків Марії (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця доценту Поляк Ользі (2018 рік)

Вручення сертифікату міжнародного взірця доценту Коробку Дмитрові (2018 рік)

Також 12 квітня 2018 року професор Університету Мансура прочитав лекцію для викладачів і науковців з приводу того, як написати наукову статтю для того, щоб вона була опублікована в престижному фаховому виданні. Він поділився власним досвідом і щодо того, як правильно створити пропозицію для дослідницького проекту.

Окрім того, гість ТДМУ проконсультував викладачів кафедри фармацевтичної хімії щодо особливостей впровадження нової начальної програми з фармацевтичної хімії за світовими стандартами. Хусейн І. Ель-Саббах також обговорив напрямки роботи щодо спільного проекту наукових досліджень між кафедрами фармацевтичної хімії ТДМУ та Університетом Мансура.


23-25 квітня 2018 року відбувся ХХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Викдадачі кафедри: доцент Поляк О.Б. та доцент Михалків М.М. були кураторами секції «Фармакологія та фармація».

Засідання секції «Фармакологія та фармація» (2018 рік)

Студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Гладун Тетяна представила результати своєї дипломної роботи і отримала диплом ІІ ступеня.

секція «Фармакологія та фармація» (2018 рік)

доповідь студентки Гладун Т. (2018 рік)

отримання диплому ІІ ступеня студенткою Гладун Т. (2018 рік)

Декан факультету, доц. Д.Б. Коробко разом із студентами фармацевтичного факультету 5 курсу Гладун Т., Романюк А., студентом 2 курсу Лимар А. взяли активну участь у 6-тих Наукових Пікніках на Театральному майдані Тернополя (травень 2018)

Доцент Д.Б. Коробко разом із студентами демонструють досліди на наукових пікніках (2018 рік)

В 2017-2018 навчальному році виконувалися 3 дипломних робіт іноземними студентами та 2 дипломних робіт вітчизняними студентами, які були успішно захищені 13 червня 2018 року.

Захист дипломної роботи студенткою Гладун Т. (2018 рік)

Захист дипломної роботи студентом Еренестом Агуемангом (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Фейве Окечукву (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Реджойс Амерсі (2018 рік)

25 червня 2018 року доцент кафедри Логойда Лілія Святославівна пройшла попередній захист докторської дисертації на тему "Науково-практичне обгрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертинзивних засобів з використанням хроматографічних методів"

Попередній захист доцента кафедри Л. С. Логойди (2018 рік)

Впродовж 2018-2019 навчального року під керівництвом доц. Логойди Л.С. були виконані і захищені 3 дипломні роботи студентами факультету іноземних студентів

Захист дипломної роботи студенткою А. Шпаковскою (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Й. Жешут (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Б. Хмурою (2018 рік)

4 квітня 2019 року відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою у конференц-залі ректорату Національного медичного університету імені О.Богомольця. Свої наукові напрацювання на розгляд журі надіслали студенти вищих навчальних закладів України. У II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою були відібрані наукові роботи студентів Харкова, Запоріжжя, Києва та Тернополя.

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. м. Київ (2019 рік)

доповідь Elbehiri Mohamed Alialla на II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. м. Київ (2019 рік)

вручення дипломів студентам за найкращу роботу «The best pharmacokinetic study» м. Київ (2019 рік)

Доповідь Bosompem Ferdinand Asare на II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. м. Київ (2019 рік)

Два студенти (з Єгипту та Гани) – Elbehiri Mohamed Alialla та Bosompem Ferdinand Asare, які навчаються на четвертому курсі факультету іноземних студентів (спеціальність «Фармація») презентували спільну дослідницьку роботу «Development and validation of HPLC‐MS/MS method for simultaneous determination of amlodipine, bisoprolol and enalapril in the presence of enalaprilat in human plasma: Application to pharmacokinetic study». Науковим керівником студентів є доцент кафедри фармацевтичної хімії Лілія Логойда. Студенти отримали диплом за найкращу роботу «The best pharmacokinetic study».

У НФаУ 11 листопада 2019 року відбувлася зустріч завідувача кафедри фармацевтичної хіміі ТНМУ Ліліі Логойди з завідувачем кафедри фарм хімі НФаУ проф. Вікторією Георгіянц та обговорювалися ключові питання написання навчального посібника з стандартизаціі ЛЗ.

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ Л. С. Логойда та завідувач кафедри фармацевтичної хімії НФаУ, проф. В. А. Георгіянц під час обговорення (2019 рік)

У рамках проекту «New and innovative teaching methods in pharmacy» доценти кафедри І. Б. Івануса та М. М. Михалків з 21 жовтня по 19 листопада 2019 року проходили міжнародне науково-педагогічне стажування, а 16-20 листопада здійснювали виїзний модуль вузькопрофільного стажування на базі Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Доцент І. Б. Івануса та М. М. Михалків на стажуванні на базі Uniwersytet Medyczny w Lublinie (2019 рік)

Зустрічі з викладачами кафедр Uniwersytet Medyczny w Lublinie (2019 рік)

Було відвідано Центр експериментальної медицини, кафедру фармацевтичної мікробіології з лабораторією мікробіологічної діагностики, кафедру фармакогнозії, кафедру та відділення прикладної фармації, кафедру та відділення хімічних технологій та синтезу лікарських засобів, відділення біофармації, відділення та кафедру генетики, відділення та кафедру токсикології, кафедру фармакології з фармакодинамікою, кафедру аналітичної хімії, ректорат університету, проведено зустрічі з викладачами цих кафедр та представниками адміністрації університету – Ізабелою Вітковською.

Відвідування Центру експериментальної медицини у Uniwersytet Medyczny w Lublinie (2019 рік)

Вручення дипломів доцентам М. М. Михалків та І. Б. Іванусі (2019 рік)

Кожен учасник стажування отримав персональні сертифікати (4 кредити, 120 навчальних годин).

Вельмишановні колеги ! Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Current Trends in Pharmaceutical Chemistry and Standardization of Medicines», яка відбудеться 25-26 травня 2020 року. Будемо раді вітати Вас у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. У час, відведений для відпочинку, Ви зможете ознайомитись з відомими духовними, історичними та природними куточками Тернопілля.

НАУКОВА ПРОГРАМА:

1. Спрямований пошук біологічно активних речовин

2. Сучасний фармацевтичний аналіз та стандартизація лікарських засобів

3. Актуальні питання біоаналітичної методології та хіміко-токсикологічного аналізу

У рамках угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом Мансури (Єгипет) делегація у складі завідувача кафедри фармацевтичної хімії Лілії Логойди, доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією, керівника наукового відділу Оксани Шевчук, доцента кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Олени Покотило та доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології Покришко Олени 14-20 лютого 2020 року відвідала Університет Мансури. Відбулася зустріч з віце-президентом Університету Мансури професором Ashraf Tarek Hafez, Vice President of Graduate Studies & Research.

Делегація з ТДМУ в університеті Мансури (2020 рік)

Зустріч з віце-президентом Університету Мансури професором Ashraf Tarek Hafez (2020 рік)

Координаторами співпраці з боку українського боку є доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ Лілія Логойда, з боку Університету Мансури – професор кафедри медичної хімії Hussein El-Subbagh. Упродовж перебування в Університеті Мансури вдалося ознайомитися з особливостями навчального процесу в Єгипті. Це один з найбільших університетів Єгипту, у якому навчається більше 150 тисяч студентів на 22 факультетах, лише на фармацевтичному факультеті – майже 10 тисяч студентів. Цьогоріч університет став номером один в країні за результатами одного з найвідоміших рейтингів – The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Ознайомлення з особливостями роботи університету Мансури (2020 рік)

Делегація відвідала відділ ЯМР-спектроскопії фармацевтичного факультету (2020 рік)

Делегація відвідала відділ електронної мікроскопії, очолюваний професором Yasser Shabana. Побували у відділі ЯМР-спектроскопії фармацевтичного факультету, який очолює професор Hussein El-Subbagh.

У рамках візиту викладачами ТНМУ були прочитані такі лекці: Логойда Лілія Святославівна «Analysis of the Quality of Indole, Imidazole, Benzimidazole, Pyrazole Containing Drugs», Шевчук Оксана Олегівна «Pharmacology of Anti-Inflammatory Drugs», Покотило Олена Олександрівна «Fundamentals of Health Technology Assessment Process».

25-27 лютого 2020 року завідувач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Лілія Логойда взяла участь у «25 Dubai International Pharmaceuticals and Technology Conference & Exhibition – Duphat», яка щорічно відбувається в Об’єднаних Арабських Еміратах, м. Дубаї (Dubai World Trade Center).

DUPHAT як наукова програма включає в себе майстер-класи та семінари з фармації, паралельні наукові презентації, стендові доповіді професійного викладацького складу та студентської аудиторії, студентський конкурс постерів та студентські змагання з представлення коротких усних презентацій. Уже сьомий рік поспіль Україну на цьому заході представляє тільки наш університет. Наукова робота завідувача кафедри фармацевтичної хімії Логойди Л.С. була представлена у вигляді усної доповіді та постеру.

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії Л. С. Логойда з усною доповіддю на конференції (2020 рік)

Л. С. Логойда під час конференції «25 Dubai International Pharmaceuticals and Technology Conference & Exhibition – Duphat» (2020 рік)

За результатами роботи конференції доповідь та постер Liliya Logoyda, Mariana Horyn, Sergiy Kovalenko, Galina Berest (professional poster and oral presentation) на тему «Method Development and Validation for the Determination of Meldonium and Metoprololin Human Plasma by Using LC-MS/MS» були відзначені сертифікатами, а також сертифікатами підвищення кваліфікації (32.25 CME accredited by DHA). Доповідь Лілії Логойди було присвячено науково-теоретичному обґрунтуванню та розробці оригінальних біоаналітичних методик визначення мельдонію та метопрололу у плазмі крові з застосуванням розроблених методик для вивчення фармакокінетики та еквівалентності лікарських засобів.

Нещодавно відбувся конкурсний відбір наукових досліджень та розробок на 2020 рік, які фінансуватимуться за кошти держбюджету, серед закладів та установ, що підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського пишається тим, що сім наукових тем стали переможцями у конкурсі. На них загалом передбачено фінансування у розмірі 4162230 гривень.

Конкурс відбувся згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №739 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2019 року №2453 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» та протоколу №1 засідання комісії з питань науково-дослідних робіт від 31 січня 2020 року. Відбір проходив у формі анонімного рецензування усіх представлених матеріалів.

Кошти цього року виділені на ряд тем для науковців ТНМУ. Однією з них є "Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація". Тема фінансуватиметься у розмірі 353,6 тисячі гривень.

Щороку українським медикам вручають відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона». Церемонія нагородження цьогорічних переможців відбулася 9 серпня у столичному виставковому центрі «Парковий».

Голова Поважної ради відзнаки за професіоналізм і милосердя «Орден святого Пантелеймона» Василь Князевич зазначив, що цього року на участь у конкурсі надійшло понад 120 заявок. Він також додав, що за участю представників регіональних рад було обрано по одному переможцю у таких номінаціях, як «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я», «Взірець служіння суспільству», «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я України» (для іноземців).

Гордістю Тернополя стала завідувачка кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ – Ліля Логойда, яка отримала перемогу в номінації «За наукові розробки в медицині» на здобуття Медалі Святого Пантелеймона. Ліля Святославівна сьогодні є наймолодшим доктором фармацевтичних наук в Україні. Докторську дисертацію захистила у віці 31 рік.

Загалом у конкурсі на отримання медалі взяли участь дев’ять номінантів у таких номінаціях: «За турботу і ласку до хворого», «За лікарське мистецтво» та «За наукові розробки у медицині». Обов’язковою умовою для них є вік до 35 років.

22 вересня 2020 року відбулось засідання атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області. Голова комісії - завідувач кафедри фармацевтичної хімії Логойда Л.С.

Проатестовано 9 фахівців, з яких підтверджено вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю організація і управління фармацією 2 провізорам, за цією ж спеціальністю присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 1 фахівцю та першу категорію – 1 фахівцю.

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії Логойда Л.С. взяла участь у міжнародній конференції INTERNATIONAL E-CONFERENCE CONTEMPORARY PHARMACY: ISSUES, CHALLENGES AND EXPECTATIONS 23rd OF OCTOBER 2020, KAUNAS . Конференція відбулась 23 жовтня 2020 року.

Логойда Л. С. виступила з доповіддю «HPLC method development for valsartan and atenolol in dosage forms on columns LiChrospher® 60 RP-select B» (автори - Kateryna Peleshok, Marjan Piponski, Obianuju Florence, Sergiy Kovalenko, Liliya Logoyda) .