Наукова робота

Наукова робота кафедри

Наукова робота кафедри здійснюється в межах загально-факультетської НДР: «Фармакогностичне вивчення культивованих і дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, фармакологічне і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів». Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за наступними напрямками:

- Пошук нових біологічно активних речовин напівсинтетичного походження (синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 7,8-дизаміщених теофіліну)

- Хіміко-токсикологічні дослідження новостворених лікарських засобів синтетичного походження

- Біохімічні та фармакологічні дослідження потенційних субстанцій лікарських речовин природного та синтетичного походження

- Стандартизація неофіціальної лікарської рослинної сировини та різноманітних лікарських засобів промислового виробництва

Усі викладачі кафедри приймають активну участь в наукових конференціях різного рівня. Їх доповіді неодноразово визнавались кращими, що підтверджується відповідними дипломами та грамотами.

Науково-педагогічними працівниками отримано 9 патентів, опубліковано понад 350 статей і тез в періодичних наукових виданнях, в тому числі закордонних. За результатами НДР отримано 18 актів впровадження.

На кафедрі запланована і виконується 2 докторські дисертаціі (доц. Коробко Д., доц. Логойда Л.).

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах.

На кафедрі під керівництвом доц. Коробка Д., доц. Логойди Л. та доц. Поляк О. виконуються дипломні роботи, які стосуються синтезу нових біологічно активних речовин, фармацевтичного аналізу, створення і стандартизації готових лікарських засобів. В 2015-2016 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 4 дипломних роботи іноземними студентами.

В 2016-2017 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 2 дипломні роботи іноземними студентами та 2 дипломні роботи вітчизняними студентами.

На 2017-2018 навчальний рік планується виконання 3 дипломних робіт іноземними студентами та 2 дипломних робіт вітчизняними студентами.

Професор Університету Мансури прочитав лекції і провів практичні семінари для

викладачів і студентів ТДМУ (квітень 2018 року)

10-12 квітня 2018 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського в рамках угоди про співпрацю між ТДМУ та Університетом Мансура перебував відомий науковець єгипетського вишу у галузі фармацевтичноі хімії – професор Хусейн І. Ель-Саббах (рrof. Dr. Hussein I. El-Subbagh).

Для студентів 2-5 курсів фармацевтичного факультету і іноземних студентів, які здобувають фармацевтичну освіту в ТДМУ, професор Хусейн І. Ель-Саббах 10-11 квітня провів два семінари. Перший з них «NMR Spectroscopy. Part I. From Scratch…» мав суто теоретичний характер. Під час іншого семінару «NMR Spectroscopy. Part II. Modern concept…» високоповажний гість зупинився на практичних рекомендаціях.

Усі учасники отримали сертифікати міжнародного взірця.

Також 12 квітня 2018 року професор Університету Мансура прочитав лекцію для викладачів і науковців з приводу того, як написати наукову статтю для того, щоб вона була опублікована в престижному фаховому виданні. Він поділився власним досвідом і щодо того, як правильно створити пропозицію для дослідницького проекту.

Окрім того, гість ТДМУ проконсультував викладачів кафедри фармацевтичної хімії щодо особливостей впровадження нової начальної програми з фармацевтичної хімії за світовими стандартами. Хусейн І. Ель-Саббах також обговорив напрямки роботи щодо спільного проекту наукових досліджень між кафедрами фармацевтичної хімії ТДМУ та Університетом Мансура.

Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених

(квітень 2018 року)

23-25 квітня 2018 року відбувся ХХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Викдадачі кафедри: доцент Поляк О.Б. та доцент Михалків М.М. були кураторами секції «Фармакологія та фармація».

Студентка 5 курсу фармацевтичного факультету Гладун Тетяна представила результати своєї дипломної роботи і отримала диплом ІІ ступеня.