Фармацевтичний факультет і кафедра фармацевтичної хімії були засновані, росли і зміцнювались одночасно. Однак, слід відмітити, що назви курсів дисциплін кафедри і назва самої кафедри змінювались.

З 1 вересня 2000 року в Тернопільській державній медичній академії імені І. Я. Горбачевського розпочались заняття на курсі хіміко-фармацевтичних дисциплін, який на той час був складовою частиною кафедри біології та медичної генетики з фармакогнозією (завідувач кафедри – канд. фарм. наук, доц. С. М. Марчишин). Курс очолила канд. хім. наук Л. В. Вронська. Крім неї, тут працювали старший лаборант Н. І. Лацік і лаборант І. Б. Івануса. Курс розміщувався в навчальному корпусі, що на вул. Руська, 36.

У червні 2001 року закінчився перший навчальний рік для студентів фармацевтичного факультету, відбувся другий набір студентів, які розпочали навчання вже за двома спеціальностями “Фармація” і “Клінічна фармація”. Зросло число студентів і разом з тим навчальних дисциплін, тому курс хіміко-фармацевтичних дисциплін був реорганізований в кафедру хіміко-фармацевтичних дисциплін. Із серпня по грудень 2001 року обов’язки завідувача кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін виконувала канд. хім. наук, старший викладач Л. В. Вронська, а з грудня 2001 року завідувачем кафедри було обрано доктора пед. наук, професора Л. М. Романишину.

Викладацький склад кафедри на той час: проф. Л. М. Романишина, кандидати хімічних наук Л. В. Вронська, Г. Я. Загричук, О. В. Криховець, В. П. Бодров (спочатку працював за сумісництвом, а потім на постійній основі), кандидат біологічних наук М. М. Михалків, асистент Н. І. Лацік. На кафедрі працювали також лаборанти і старші лаборанти І. Б. Івануса, С. Є. Дереворіз, М. І. Борис, А. В. Ільясов, О. С. Криськів.

Ще через рік, у період червня-серпня 2002 року число викладачів кафедри зросло: в Тернопільську державну медичну академію ім. І. Я. Горбачевського з інших навчальних закладів прийшли працівники канд. фарм. наук, доцент Л. В. Соколова та канд. фарм. наук, старший викладач В. І. Гнідець, а також канд. техн. наук О. І. Гулай, канд. біол. наук І. Є. Соловодзінська. Лаборантський склад кафедри поповнився такими новими лаборантами і старшими лаборантами, як І. З. Кернична, П. Г. Лихацький, Л. М. Мосула, Л. Р. Фалендиш, С. І. Сабат.

У грудні 2002 року на фармацевтичний факультет прийшов працювати доктор фарм. наук, проф. Т. А. Грошовий. Тоді ж кафедра хіміко-фармацевтичних дисциплін була розділена на дві: кафедру фармацевтичних дисциплін (включала дисципліни: фармацевтичну хімію, аптечну технологію ліків, аналітичну хімію, метрологію) і кафедру неорганічної та органічної хімії (до неї віднесли дисципліни: неорганічну хімію, органічну хімію, фізичні методи аналізу, фізичну і колоїдну хімію). Кафедру фармацевтичних дисциплін очолив проф. Т. А. Грошовий, а кафедру неорганічної та органічної хімії – проф. Л. М. Романишина.

З липня 2003 року кафедра фармацевтичних дисциплін, у зв’язку із зростанням числа дисциплін, знову була розділена на дві: кафедру фармацевтичних дисциплін (включила всі дисципліни управління економіки у фармації та технологічні) та кафедру фармацевтичної хімії з аналітичною і токсикологічною хімією(фармацевтичну хімію, медичну хімію, аналітичну хімію, токсикологічну хімію, метрологію).

Із серпня 2003 року кафедра фармацевтичної хімії з аналітичною і токсикологічною хімією мала такий склад: доц. Л. В. Вронська (завідувач), доц. Д. Б. Коробко (завідувач курсу фармацевтичної хімії, був запрошений на роботу з фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету), доц. Л. П. Яворська (перейшла на роботу з Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького), ст. викл. В. І. Гнідець, канд. біол. наук М. М. Михалків, асистенти І. Б. Івануса та Л. М. Морула, лаборант С.Є. Дереворіз.

У різні роки роботи кафедри, при великому педагогічному навантаженні, викладати за сумісництвом запрошували: начальника Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Тернопільській області Г. Г. Криницьку, канд. хім. наук, провізора І. М. Бобик, провізорів Н. М. Коробко і М. З. Чехович, провізорів-аналітиків Державної інспекції та лабораторії відділу контролю якості Н. О. Репій, А. М. Зозулю, Г. І. Магльовану.

З початку 2005 року на кафедрі старшим лаборантом працює О. Р. Тушич і приступила до викладання після закінчення аспірантури О. Б. Поляк, яка невдовзі захистила кандидатську дисертацію і стала кандидатом фармацевтичних наук.

У липні 2006 року в зв’язку із зменшенням числа студентів, які навчаються на фармацевтичному факультеті, кафедра фармацевтичної хімії з аналітичною і токсикологічною хімією була об’єднана з кафедрою неорганічної та органічної хімії в єдину кафедру фармацевтичної хімії, до якої приєднали ще курси медичної хімії для студентів І курсу медичного і стоматологічного факультетів. Обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. Л. В. Вронська.

Викладацький склад кафедри фармацевтичної хімії на той час: доценти Л. В. Вронська, Д. Б. Коробко, Л. П. Яворська, Г. Я. Загричук, Є. Б. Дмухальська, М. М. Михалків, старший викладач В. І. Гнідець, асистенти О. Б. Поляк, А. Є. Демид, Л. М. Іванець, І. Б. Івануса, Н. А. Василишин, М. В. Чорна, І. Р. Бекус, О. Р. Тушич, Л. М. Мосула.

Лаборанти кафедри: О. Б. Ковальська, С. І. Сабат, Н. І. Бронецька, О. Г. Павлішина.

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) сидять: доц. Л. П. Яворська, доц. М. М. Михалків, асист. Н. А. Василишин, доц. Л. В. Вронська, лаб. Н. І. Бронецька, асист. І. Б. Івануса, лаб. О. Б. Ковальська, асист. О. Р. Тушич; стоять: асист. Л. М. Іванець, асист. А. Є. Демид, асист. І. Р. Бекус, асист. М. В. Чорна, доц. Є. Б. Дмухальська, доц. Г. Я. Загричук, асист. О. Б. Поляк, доц. Д. Б. Коробко, ст. викл. В. І. Гнідець, лаб. С. І. Сабат, лаб. О. Г. Павлішина (2006 рік)

З вересня 2009 року на кафедру перейшла працювати проф. Фіра Л. С., яка очолила кафедру.

З відкриттям заочної форми навчання на фармацевтичному факультеті, а також за рахунок збільшення кількості іноземних груп на медичному і стоматологічному факультетах штат кафедри фармацевтичної хімії поповнився. Зокрема, у 2008 р. штат кафедри поповнили асистенти Н. О. Зарівна, С. С. Козачок і Н. І. Бурмас, у 2009 р. – доцент П.Г. Лихацький, асистент І. І. Медвідь. У 2008-09 рр. за сумісництвом на посаді асистента працювали старші лаборанти О. Р.Тушич, О. І. Тусик і О. Б. Торопило.

З 2010 р. на кафедрі працює асистент Л. С. Логойда, а з 2011 р. – асистент Г. І. Фальфушинська. Також за сумісництвом на посаді асистента працює старший лаборант Л. А. Бойко.

Штат кафедри станом на 2011 р.: 1 професор (д.б.н. Л. С. Фіра), 12 доцентів (к.х.н. Г. Я. Загричук, к.фарм.н. Д. Б. Коробко, к.х.н. Л. В. Вронська, к.б.н. М. М. Михалків, к.фарм.н. Л. П. Яворська, к.х.н. О. В. Криховець, к.б.н. Є. Б. Дмухальська, к.фарм.н. О. Б. Поляк, к.х.н. Н. А. Василишин, к.б.н. П. Г. Лихацький, к.х.н. Л. М. Іванець, к.фарм.н. Л. М. Мосула), 1 старший викладач (к.фарм.н. В. І. Гнідець), 11 асистентів (к.б.н. І. Р. Бекус, к.б.н. Г. І. Фальфушинська, к.х.н. А. Є. Демид, к.б.н. М. В. Чорна, І. Б. Івануса, І. І. Медвідь, Н. О. Зарівна, С. С. Козачок, Н. І. Бурмас, Л. С. Логойда, М. Б.Чубка), 6 старших лаборантів (О. В. Бача, О. Б. Торопило, Л. А. Бойко, І. Б. Піжицький, О. Б. Бондарук, І. І. Паньків).

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) сидять: доц. Н. А. Василишин, ст. викл. В. І. Гнідець, доц. Л. В. Вронська, проф. Л. С. Фіра, лаб. Л. А. Бойко, асист. І. Б. Івануса; стоять: асист. Л. С. Логойда, доц. Л. М. Мосула, доц. О. Б. Поляк, доц. Г. Я. Загричук, асист. С. С. Козачок, асист. Н. О. Зарівна, асист. І. І. Медвідь, лаб. О. Б. Бондарук, ас. І. Р. Бекус, асист. Г. І. Фальфушинська, доц. Є. Б. Дмухальська, лаб. О. В. Бача, лаб. О. Б. Торопило, асист. Н. І. Бурмас, доц. П. Г. Лихацький, доц. М. М. Михалків, лаб. І. Паньків, лаб. І. Б. Піжицький (2011 рік)

З вересня 2013 року кафедра була розділена на дві: кафедру фармацевтичної хімії (завідувач к.фарм.н., доц. Коробко Д.) та кафедру загальної хімії (завідувач д.б.н., ст. викл. Фальфушинська Г.).

Штат кафедри станом на травень 2013 року: 4 доценти (к.фарм.н. Коробко Д., к.фарм.н. Поляк О., к.біол.н. Михалків М., к.фарм.н. Мосула Л.), 2 старші викладача (к.фарм.н. Гнідець В., к.фарм.н. Логойда Л.,), 3 асистенти (к.фарм.н. Горлачук Н., к.біол.н. Івануса І., к.фарм.н. Зарівна Н.), 2 старші лаборанти (Бача О., Данилюк М.).

З вересня 2014 року кафедру фармацевтичної хімії очолила к.фарм.н., доц. Поляк О.

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) сидять: доц. О. Б. Поляк, доц. Д. Б. Коробко, доц. М. М. Михалків, ст.викл. В.І. Гнідець; стоять: асист. Н. О. Зарівна, асист. Н. В. Горлачук, асист. І.Б. Івануса, ст.викл. Л. С. Логойда (2014 рік)

старші лаборанти О. В. Бача, М. Б. Данилюк готують реактиви для практикуму (2014 рік)

старший лаборант М. Б. Данилюк наливає розчини реагентів на практичне заняття з фармацевтичної хімії (2014 рік)

старший лаборант О. В. Бача працює за комп’ютером (2014 рік)

Штат кафедри у 2016 році: доценти к.фарм.н. Коробко Д., к.фарм.н. Поляк О., к.біол.н. Михалків М., к.фарм.н. Мосула Л., к.фарм.н. Зарівна Н., к.фарм.н. Горлачук Н., к.біол.н. Івануса І., к.фарм.н. Логойда Л., старший викладач к.фарм.н. Гнідець В., старші лаборанти Бача О., Данилюк М.

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо): ст.викл. В.І. Гнідець, доц. Л. С. Логойда, доц. Н. О. Зарівна, доц. Д. Б. Коробко, доц. Н. В. Горлачук, доц. М. М. Михалків, доц. О. Б. Поляк, лаб. О.В. Бача, доц. І.Б. Івануса (квітень 2016 року)

На кафедрі фармацевтичної хімії студенти фармацевтичного факультету перебувають протягом усього терміну навчання в університеті та опановують наступні дисципліни: фармацевтична хімія; токсикологічна хімія; аналітична хімія тощо.

Кафедра фармацевтичної хімії здійснює освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фармації за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" (7.12020101 «Фармація») та "магістр" (226 «Фармація, промислова фармація»). Форми навчання: очна й заочна.

Матеріальна база кафедри фармацевтичної хімії формувалась від початку функціонування фармацевтичного факультету (з 2000 року) і продовжує динамічно розвиватись. Кафедра займає наступні приміщення: 4 навчальних кімнати, 1 комп'ютерний клас, лаборантська, 2 викладацькі кімнати, кабінет завідувача кафедри, наукова лабораторія. Кожна навчальна кімната оснащена основним обладнанням, посудом та реактивами, необхідними для ґрунтовного засвоєння дисциплін, що викладаються на її базі. Дві навчальні кімнати літом 2016 року оснастили відео-системами. В 2017 році одну навчальну аудиторію оснастили інтерактивною дошкою.

Доцент О. Б. Поляк проводить тестування студентів в комп'ютерному класі (2017 рік)

Доцент І. Б. Івануса проводить заняття в аудиторії із відео-системою (2017 рік)

Штат кафедри на теперішній час: доценти д.фарм.н. Л. С. Логойда, к.фарм.н. О. Б. Поляк, к.фарм.н. Д. Б. Коробко, к.фарм.н. Н. О. Зарівна, к.фарм.н. Н. В. Горлачук, к.фарм.н. Л. М. Мосула, к.біолю.н. М. М. Михалків, к.біол.н. І. Б. Івануса, асистенти к.фарм.н. Т. В. Кучер, к.фарм.н. Л. С. Криськів, старші лаборанти О. В. Бача, М. Б. Данилюк.

В січні 2019 року у спеціалізованій Вченій раді ЛНМУ (м. Львів) доц. Л.С. Логойда захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему «Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних досліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хроматографічних методів» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія.

З 27 серпня 2019 року кафедру фармацевтичної хімії очолила д.фарм.н., доц. Л. С. Логойда.

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо): доц. М. М. Михалків, доц. Д. Б. Коробко, доц. І. Б. Івануса, доц. Л. М. Мосула , ст. лаб. О. В. Бача, доц. Н. В. Горлачук, асист. Т. В. Кучер , доц. Л. С. Логойда, доц. О. Б. Поляк, асист. Л. С. Криськів, доц. Н. О. Зарівна, ст. лаб. М. Б. Данилюк (2019 рік)