Монографії, видані викладачами кафедри:

 • Logoyda L., Kondratova Y., Korobko D. Development of methods for the determination of bisoprolol in tablets : Monograph. Lambert Academic Publishing, 2017. 56 с. (ISBN: 978-620-2-07666-1)

Патенти, одержані викладачами кафедри:

 • Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед. Спосіб хроматографічного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу за наявності еналаприлату в плазмі крові: пат. 134579 Україна, МПК А61К 31/00, A61P 9/10 (2006.01), A61P 9/12 (2006.01). № u 2018 12460; заявл. 14.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
 • Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед, Качріманіс Куріакос. Спосіб хроматографічного визначення амлодипіну, бісопрололу та еналаприлу в таблетках: пат. 134582 Україна, МПК А61К 31/00, A61P 9/10 (2006.01), A61P 9/12 (2006.01). № u 2018 12464; заявл. 14.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.
 • Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед. Спосіб хроматографічного визначення ніфедипіну, бісопрололу та каптоприлу в плазмі крові: пат. 134327 Україна, МПК А61К 31/00, В01D 15/08 (2006.01), G01N 30/00, G01N 33/49 (2006.1). № u 2018 12458; заявл. 14.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.
 • Логойда Л. С., Коваленко С. І, Абдел-Межієд Ахмед, Качріманіс Куріакос. Спосіб хроматографічного визначення бісопрололу та еналаприлу в плазмі крові: пат. 134326 Україна, МПК А61К 31/00, А61J 3/00, A61P 9/10 (2006.01), G01N 33/49 (2006.1). № u 2018 12455; заявл. 14.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9 .
 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Коваленко С. І. Спосіб хроматографічного визначення бісопрололу та еналаприлу у присутності еналаприлату в людській плазмі : пат. 124932 Україна, МПК G01N 30/00, G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.1), B01D 15/14 (2006.1). № u 2017 11474 ; заявл. 23.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Коваленко С. І. Спосіб хроматографічного визначення верапамілу та еналаприлу у присутності еналаприлату в плазмі крові : пат. 124934 Україна, МПК G01N 30/00, G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.1), B01D 15/14 (2006.1). № u 2017 11476 ; заявл. 23.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
 • Пат. 123009 Україна, МПК 2017.01 G01N 30/02 G01N 30/04 A61K 31/00 (2006.01). Спосіб визначення гліклазиду в біологічних об’єктах / Кучер Т. В., Мерзлікін С. І.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2017 06653; заявл. 27.06.2017; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. - 5 с.
 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б. Спосіб хроматографічного визначення каптоприлу в таблетках: пат. 120745 України, МПК G01N 1/00, G01N 30/06 (2006.1), G01N 30/14 (2006.1), B01D 15/08 (2006.01), G01N 33/15 (2006.1). № u 2017 06279; заявл. 19.06.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 • Пат. 117678 України, МПК G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.01). «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІФЕДИПІНУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 21.11.2016; опубл. 10.07.2017; Бюл. № 13, 2017 р.
 • Пат. 116101 України, МПК G01N 30/00, G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.1), B01D 15/14 (2006.1), A61K 31/4422 (2006.1), A61K 9/20 (2006.1) «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АМЛОДИПІНУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, С. І. КОВАЛЕНКО: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 31.10.2016; опубл. 10.05.2017; Бюл. № 9, 2017 р.
 • Пат. 116081 України, МПК G01N 1/00, G01N 30/02 (2006.1), G01N 30/16 (2006.1), G01N 30/36 (2006.1). «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИДУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 31.10.2016; опубл. 10.05.2017; Бюл. № 9, 2017 р.
 • Коробко Д.Б., Олійник О.В., Цетнар Д.О., Коробко Н.М. Патент на корисну модель № 68899 Речовина з антигіпоксичними та антиоксидантними властивостями, що може бути використана в комплексній терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому. Патент на корисну модель № 68899 Україна А61К 31/185 (2006.01), А61К 31/205 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2011 13326; Заявлено 14.11.2011; Опубліковано 10.04.2012, Бюл. № 7.
 • Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Савчук С.О., Олійник О.В., Овсеєнко К.О. Патент на корисну модель № 62302 Сполука з антигіпоксичною й антиоксидантною дією. Патент на корисну модель № 62302 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2011 00590; Заявлено 19.01.2011; Опубліковано 25.08.2011, Бюл. № 16.
 • Коробко Д.Б., Олійник О.В., Посохова К.А., Овсеєнко К.О., Марущак М.І. Патент на корисну модель № 59792 Сполука з антиоксидантною і антигіпоксичною дією. Патент на корисну модель № 59792 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2010 15129; Заявлено 15.12.2010; Опубліковано 25.05.2011, Бюл. № 10.
 • Пат. 62461 України, МПК51 A 61 K 35/00, A 61 K 31/495. Фармацевтична композиція із седативною та стреспротективною дією на основі рослинних екстрактів та гліцину / Л. С. Логойда, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, В. Я. Шалата: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 28.02.2011; опубл. 25.08.2011; Бюл. № 16, 2011 р.
 • Коробко Д.Б., Олійник О.В., Цетнар Д.О., Коробко Н.М. Патент на корисну модель № 68899 Речовина з антигіпоксичними та антиоксидантними властивостями, що може бути використана в комплексній терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому. Патент на корисну модель № 68899 Україна А61К 31/185 (2006.01), А61К 31/205 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2011 13326; Заявлено 14.11.2011; Опубліковано 10.04.2012, Бюл. № 7.
 • Пат. № 73543 України, МПК51 С 11 В 1/10, А 61 К 9/08, А 61 К 35/00. Спосіб отримання рідкого екстракту чебрецю повзучого/ Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 26.03.2012; опубл. 25.09.2012; Бюл. № 18, 2012 р.

Методичні рекомендації, видані викладачами кафедри:

 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Вивчення робастності методики хроматографічного визначення ніфедипіну в лікарських засобах: Методичні рекомендації № 89.17/183.17. Київ, 2017. 16 с.