На кафедрі активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких представляють на студентських наукових форумах.

Студенти, які працювали у науковому гуртку кафедри, за 2013-2014 навчальний рік представили результати своїх досліджень у вигляді тез доповідей на наукових конференціях: 3 доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у XXI ст.» (24-25 січня 2014 р. – Одеса); 3 доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» (31 січня - 1 лютого 2014 р. – Львів); 1 доповідь на міжнародній науково-практичній конференції «Вітчизняна та світова медицина в умовах сучасності» (14-15 лютого 2014 р. – Дніпропетровськ), 2 доповіді на Українській науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора хімічних наук, професора Павла Олексійовича Петюніна «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій» (24-25 квітня 2014 р. – Харків), 1 доповідь на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» (27-28 грудня 2013 р. – Київ), 5 доповідей на ХVІІІ-ому Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 р.), 1 доповідь на міжнародній фармацевтичній конференції Duphat-2014 (ОАЕ) в період з 10 по 12 березня 2014 року. Захищено 2 дипломні роботи – одна вітчизняною студенткою, друга – іноземцем, успішно захищено 2 магістерських роботи.

Наукові та науково-дослідницькі напрямки роботи кафедри у 2014-2015 навчальному році, представили студенти СНТ у результатах своїх досліджень у вигляді тез доповідей на наукових конференціях: 3 доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети сучасної медицини: теорія і практика» (6-7 лютого 2015 р. – Одеса); 4 доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Світові лікарські засоби : поточні тенденції та чинники» (30-31 січня 2015 р. – Львів); 1 доповідь на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний аспект медичної науки і практики» (15-16 травня 2015 р. – Дніпропетровськ), 1 доповіді на Українській науково-практичної конференції, «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій» (25-26 квітня 2015 р. – Харків), 1 доповідь на міжнародній науково-практичній конференції «Медицина і практика XXI століття» (6-7 лютого 2015 р. – Київ), 4 доповіді на ХІХ-ому Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (27-29 квітня 2015 р.), 1 доповідь на Узбекистанській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (19-20 листопада 2015 р), 6 постерів на міжнародній фармацевтичній конференції Duphat-2014 (ОАЕ, 8-10 березня 2015 р.). Захищено 7 дипломних робіт – одна вітчизняним студентом, шість – іноземцями, успішно захищено 1 магістерську роботу.

Студенти-гуртківці, які працювали у СНТ кафедри у 2015-2016 навчальному році, представили результати своїх досліджень у вигляді тез доповідей на 5 науково-практичних конференціях різного рівня («Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 р.: международная научная конференция молодых ученых и студентов – Шымкент, Республика Казахстант; «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: республиканская научно-практическая конференция (с международным участием). – Ташкент; Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2016 (15-17 march); Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2016; First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb. 2016: Mansoura Universit.), що підтверджується сертифікатами учасників та знайшло відображення в 7 публікаціях, усних доповідях та постерах на міжнародній конференції Duphat. Захищено 4 дипломних роботи – всі іноземними студентами.

За 2016-2017 навчальний рік члени гуртка прийняли участь у 7 науково-практичних конференціях різного рівня («Topical Issues Of New Drugs Development», 20 april 2017 – XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student – Kharkiv, NUPh; XX Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 25-27 квітня 2016; «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 10-11 листопада 2016 р.: VI науково-практична конференція з міжнародною участю – м. Тернопіль; XXІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 24-26 квітня 2017; Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2017 (7-9 march); First International Conference of Phamaceutical Scince. – Egypt, 9-11 April, 2017; «Science And Medicine: A Modern View Of Youth» - IV International Scientific-Practical Conference Of Student And Young Scientists – Almaty, 20-21 April, 2017), що підтверджується сертифікатами учасників та знайшло відображення в 18 публікаціях. Під керівництвом доцентів О. Б. Поляк, Д, Б. Коробка та Л. С. Логойди виконано і захищено 5 дипломних робіт: Усенко Марія «Розробка методик пробопідготовки лікарських засобів з групи блокаторів кальцієвих каналів для подальших біоаналітичних досліджень»; Сандулович Анна «Хімічна модифікація 7-R-8-тіо-(гідразино) похідних 1,3-диметилксантину з метою ідентифікації нових потенційних біологічно активних речовин»; Лисюк Назар «Синтез функціональних похідних 7-аралкіл-8-тіо-(гідразино)-теофіліну, їх фізико-хімічні властивості, фармакологічна дія»; Izzi Enijehon Odia «Robustness evaluation of the chromatographic determination of amlodipine in tablets»; Muzvarwandoga Liberty Rufaro «Robustness evaluation of the chromatographic determination of nifedipine in pharmaceuticals».

За 2017-2018 навчальний рік студентами-учасниками СНТ під керівництвом доцентів Д. Б. Коробка, М. М. Михалків та Л. С. Логойди виконано і захищено 5 дипломних робіт: Романюк Андрій "Пошук перспективних антиоксидантних агентів в ряду оригінальних 7,8-дизаміщених теофіліну"; Гладун Тетяна "Пробопідготовка деяких АФІ з групи інгібіторів АПФ та бета-блокаторів для подальших біоаналітичних досліджень "; Amesi Rejoice Anwuri "Development and validation of RP-HPLC method for the determination of bisoprolol in tablet dosage forms"; Agyemang Opoku Ernest "Development and validation of HPLC method for the simultaneous determination of enalapril maleate in present of their impurities: application to tablet analysis"; Okechukwu Favour Chigozirim "A HPLC-MS/MS method development and validation for the simultaneous determination of bisoprolol and enalapril in the present of enalaprilat in human plasma".

Захист дипломної роботи Т. Гладун (2018 рік)

Захист дипломної роботи Е. Агуемангом (2018 рік)

Захист дипломної роботи Ф. Окечукву (2018 рік)

Захист дипломної роботи Р. Амерсі (2018 рік)

У 2018-2019 навчальному році під керівництвом доцента Л. С. Логойди виконано і захищено 3 дипломні роботи іноземними студентками VІ курсу заочної форми навчання: Барбара Хмура-Турек «HPLC-MS/MS method development and validation for the simultaneous determination of nifedipine and enalapril in human plasma»; Йоанна Жешут «Bioanalytical method development and validation for the simultaneous determination of verapamil and enalapril in the present of enalaprilat by HPLC-MS/MS»; Анна Шпаковська «Development and validation of HPLC-MS/MS method for the simultaneous determination of amlodipine, bisoprolol and enalapril in human plasma».

Захист дипломної роботи студенткою А. Шпаковскою (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Й. Жешут (2018 рік)

Захист дипломної роботи студенткою Б. Хмурою (2018 рік)

У квітні 2019 року відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою у конференц-залі ректорату Національного медичного університету імені О.Богомольця.

Elbehiri Mohamed Alialla на II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019 рік)

Bosompem Ferdinand Asare на II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2019 рік)

Два студенти – Elbehiri Mohamed Alialla та Bosompem Ferdinand Asare презентували спільну дослідницьку роботу «Development and validation of HPLC‐MS/MS method for simultaneous determination of amlodipine, bisoprolol and enalapril in the presence of enalaprilat in human plasma: Application to pharmacokinetic study». Науковим керівником студентів є доцент кафедри фармацевтичної хімії Лілія Логойда.