Івануса Ірина Богданівна

Освіта і трудова діяльність

Закінчила в 2000 р. Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Хімія і Біологія”.

Працює на кафедрі фармацевтичної хімії з 2000 року.

Наукова діяльність:

Кандидат біологічних наук, 2012 року на базі Інституту біології тварин НААН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості окиснювальних процесів у щурів при токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів», за спеціальністю 03.00.04 – “біохімія”.

З лютого 2015 року – доцент кафедри фармацевтичної хімії.

Наукові інтереси:

Вплив лікарських засобів на організм тварин та біохімічні дослідження.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 72 навчально-методичних та наукових публікацій