Мосула Людмила Маркіянівна

Освіта і трудова діяльність

Закінчила в 2002 р. магістратуру Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія".

Працює на кафедрі фармацевтичної хімії з 2002 року.

Наукова діяльність:

Кандидат фармацевтичних наук з 2010 р., дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю 15.00.02. – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему "Синтез та біологічна ативність похідних тіазолідину з бензтіазольним фрагментом у молекулах".

З грудня 2011 року - доцент кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, диплом доцента отримала у квітні 2013 р.

Наукові інтереси:

Синтез нових похідних тіазолідину та пошук серед них ефективних і малотоксичних речовин з протипухлинною, протитуберкульозною та противірусною активностями.

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 42 навчально-методичні та наукові публікації