Коробко Дмитро Борисович

Освіта і трудова діяльність

Закінчив в 1994 р. фармацевтичний факультет Запорізького медичного інституту за спеціальністю „Фармація”.

01.12.1994 р. – 01.11.1996 р. – аспірант з відривом від виробництва кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету.

Працює на кафедрі фармацевтичної хімії з 2003 року.

З серпня 2013 р. - декан фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність:

Кандидат фармацевтичних наук з 1996 р., дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Запорізького державного медичного университету за спеціальністю 15.00.05 – фармацевтична хімія і фармакогнозія на тему "Синтез, властивості та біологічна активність деяких 7,8 дизаміщених теофіліну".

З серпня 2003 року - доцент кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, диплом доцента отримав в 2004 р.

З серпня 2013 р. по вересень 2014 року - завідувач кафедри фармацевтичної хімії.

Наукові інтереси:

Пошук нових біологічно активних речовин напівсинтетичного походження (синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 7,8-дизаміщених теофіліну).

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором і співавтором 151 навчально-методичних та наукових публікацій