Вас вітає кафедра фармацевтичної хімії !

Колектив кафедри фармацевтичної хімії (зліва направо) доц. М. М. Михалків, доц. Л. С. Логойда, асист. Л. С. Криськів, доц. Л. М. Мосула , доц. Н. О. Зарівна, доц. І. Б. Івануса, доц. Н. В. Горлачук, асист. Т. В. Кучер, доц. О. Б. Поляк, доц. Д. Б. Коробко, ст. лаб. М. Б. Данилюк (2019 рік)

Штат кафедри: 8 доцентів, 3 асистенти, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Фізичні методи аналізу”;

 • “Аналітична хімія”;

 • “Фармацевтична хімія”;

 • "Токсикологічна та судова хімія";

 • “Стандартизація лікарських засобів”;

 • Спеціалізація “Контроль якості лікарських засобів”;

 • Елективний курс “Основи хімічної метрології”;

 • Елективний курс "Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків".

 • Елективний курс "Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії"

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "фармація" (І-V курси)

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.