Вас вітає кафедра фармацевтичної хімії !

Штат кафедри: 8 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистенти, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Фізичні методи аналізу”;
 • “Аналітична хімія”;
 • “Фармацевтична хімія”;
 • “Токсикологічна хімія”;
 • “Стандартизація лікарських засобів”;
 • Спеціалізація “Контроль якості лікарських засобів”;
 • Елективний курс “Основи хімічної метрології”;
 • Елективний курс "Фізико-хімічні методи в створенні лікарьких засобів".

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "фармація" (І-V курси)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна.