Наукова робота студентів

Оголошення для студентів ІІ-V курсів фармацевтичного факультету

        На кафедрі фармацевтичної хімії активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах.
        Запрошуємо студентів ІІ-V курсів фармацевтичного факультету прийняти участь у роботі студентського наукового гуртка.  Засідання гуртка відбуваються кожного останнього четверга місяця о 15:30. Для запису звертатися до викладачів кафедри, або за телефоном 52-43-37.


План засідань студентського наукового гуртка кафедри фармацевтичної хімії на 2017-2018 навчальний рік

№ з/п

Дата

Тема

Відповідальний

1.

28.09.2017 р.

Синтетичні дослідження в ряду різноманітних азагетероциклів з метою ідентифікації нових біологічно активних речовин: підходи, напрямки, очікувані результати

доц. Д. Коробко

2.

26.10.2017 р.

Виділення та очистка цільових продуктів хімічних перетворень, а також окремих компонентів досліджуваної лікарської рослинної сировини

доц. Д. Коробко

3.

30.11.2017 р.

Спектральні методи аналізу та їх використання для встановлення особливостей будови органічних сполук природного і синтетичного походження

доц. Д. Коробко

4.

28.12.2017 р.

Хроматографічні методи аналізу: сучасний погляд на дослідження в розрізі ідентифікації, встановлення доброякісності та кількісного визначення субстанцій синтезованих або вилучених із рослинної сировини речовин

доц. О. Поляк,

доц. Л. Логойда

 

5.

25.01.2018 р.

Техніка проведення аналітичного експерименту. Помилки аналітичного експерименту в фармацевтичному аналізі.

доц. Л. Логойда

 

6.

22.02.2018 р.

Валідація аналітичних методик при стандартизації новостворених лікарських засобів

доц. Л. Логойда

 

7.

29.03.2018 р.

Оцінювання невизначеності результатів кількісних випробувань та валідації методик згідно ЕА, EUROLAB, EUROCHEM

доц. Л. Логойда

 

8.

26.04.2018 р.

Хіміко-токсикологічний аналіз субстанцій лікарських речовин та лікарських препаратів промислового виробництва. Валідація аналітичних методик в хіміко-токсикологічному аналізі.

доц. О. Поляк,

доц. Л. Логойда

 

9.

24.05.2018 р.

Стандартизація водно-спиртових витягів та екстрактів з досліджуваної лікарської рослинної сировини

доц. Л. Логойда,

доц. Н. Зарівна