Наукова робота

Наукова робота на кафедрі

Наукова робота кафедри здійснюється в межах загально-факультетської НДР: «Фармакогностичне вивчення культивованих і дикорослих лікарських рослин; фізико-хімічні дослідження продуктів перетворення 1,3-диметилксантину та стандартизація, фармакологічне і фармакотехнологічні випробування лікарських засобів». Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за наступними напрямками:

- Пошук нових біологічно активних речовин напівсинтетичного походження (синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 7,8-дизаміщених теофіліну)

            - Хіміко-токсикологічні дослідження новостворених лікарських засобів синтетичного походження

- Біохімічні та фармакологічні дослідження потенційних субстанцій лікарських речовин природного та синтетичного походження

- Стандартизація неофіціальної лікарської рослинної сировини та різноманітних лікарських засобів промислового виробництва

Усі викладачі кафедри приймають активну участь в наукових конференціях різного рівня. Їх доповіді неодноразово визнавались кращими, що підтверджується відповідними дипломами та грамотами.

 
 
 

Науково-педагогічними працівниками отримано 9 патентів, опубліковано понад 350 статей і тез в періодичних наукових виданнях, в тому числі закордонних. За результатами НДР отримано 18 актів впровадження.

На кафедрі запланована і виконується 2 докторські дисертаціі (доц. Коробко Д., доц. Логойда Л.).

Активно працює студентський науковий гурток. Під керівництвом викладачів студенти проводять дослідження за науковими напрямками кафедри, результати яких будуть представлені на студентських наукових форумах.

На кафедрі під керівництвом доц. Коробка Д., доц. Логойди Л. та доц. Поляк О. виконуються дипломні роботи, які стосуються синтезу нових біологічно активних речовин, фармацевтичного аналізу, створення і стандартизації готових лікарських засобів. В 2015-2016 навчальному році виконувалися і успішно були захищені 4 дипломних роботи іноземними студентами.

В 2016-201навчальному році виконувалися і успішно були захищені 2 дипломні роботи іноземними студентами та 2 дипломні роботи вітчизняними студентами.

На 2017-201навчальний рік планується виконання 3 дипломних робіт іноземними студентами та 2 дипломних робіт вітчизняними студентами.