Навчальна робота


Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету з 1 по 5 курс денної форми навчання та з 2 по 6 курс заочної форми навчання. Викладаються наступні дисципліни для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «226 Фармація, просимлова фармація» та «Фармація» (денна та заочна форми навчання):

·       Аналітична хімія

·       Фармацевтична хімія

·       Токсикологічна хімія

·       Фізичні методи аналізу

·       Стандартизація лікарських засобів

·       Спеціалізація «Контроль якості лікарських засобів»

·       Елективний курс «Основи хімічної метрології»


   
 
 
 
 


  

Викладачами кафедри постійно проводиться робота з розробки, оновлення та наповнення Web-порталу університету відповідними матеріалами по підготовці студентів до практичних занять і лекцій, мультимедійними презентаціями лекцій, методичними розробками тощо. Представлена на сайті ТДМУ імені І. Я. Горбачевського інформація відображує сучасний стан фармацевтичної науки та практики, висвітлює останні досягнення в галузі фармацевтичного і хіміко-токсикологічного аналізу, медичної хімії, фармакології тощо.

Викладачами кафедри для дистанційного контролю рівня знань студентів в системі Moodle складено понад 15 тисяч тестових завдань. Даний вид роботи не припиняється і натепер відбувається часткова переорієнтація контрольних завдань з метою об’єктивізації оцінювання студентів шляхом створення принципово нових тестів.

 
 
 

Зусиллями викладачів кафедри для студентів очної та заочної форм навчання було видано ряд інформаційних матеріалів з фармацевтичної хімії, аналітичної хімії, токсикологічної хімії, в тому числі й англійською мовою. Робота в даному напрямку продовжується.

Для забезпечення якісного рівня практичної підготовки студентів на кафедрі створені необхідні умови для засвоєння та контролю практичних навичок, обов’язкових для 2-5 ліній Матрикулів, що відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам в розрізі спеціальностей.

Вміст

    Без заголовків.