Наукові та навчально-методичні публікації доц. Коробка Д.Б.

1. Коробко Д.Б., Прийменко Б.А., Мартыновский А.А., Романенко Н.И. та ін. Перспективы создания новых лекарственных средств сердечно-сосудис­того действия в ряду ксантина. // Тез. докл. научно-практ. конф. „Состояние и перспективы развития фармации в Сибири и на Дальнем Востоке”. – Томск, 1991. – С. 178-179.  

2. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Беленький С.А., Александрова Е.В. та ін. Изучение химических и биологических свойств производных 7-(2-окси-3-феноксипропил-1)-8-гидразинотеофиллина. // Тез. докл. научно-практ. конф. „Результаты лечения пострадавших на ЧАЭС и создание новых лекарственных препаратов”. – Харьков, 1992. – С. 75-78.

3. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Беленький С.А., Мартыновский А.А. та ін. Изучение химических и биологических свойств 7-замещенных 8-(пиразолил-1) теофиллина. // Тез. докл. научно-практ. конф. „Результаты лечения пострадавших на ЧАЭС и создание новых лекарственных препаратов”. – Харьков, 1992. – С. 78-80.

4. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Беленький С.А., Постол Н.А. та ін. Исследования в ряду 7-замещенных 8-тиотеофиллина. // Тез. докл. наук.-практ. конф „Лекарственные средства Украины: синтез, научные исследования, производство, реализация”. – Харків, 1992. – С. 131.         

5. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Постол Н.А., Беленький С.А. та ін. Перспективы поиска бронхолитических средств среди 7,8-дизамещенных теофиллина. //  Тез. докл. Всеукраинского симпоз. „Биохимия стресса и пути повышения эффективности лечения заболеваний стрессорной природы”. – Запорожье, 1992. – С. 60-61.          

6. Коробко Д.Б., Кремзер О., Олександрова К., Постол Н. та ін. Пошук біоактивних сполук у ряді 7,8-дизаміщених теофіліну. // Тези І конгресу світової федерації Українських фармацевтичних товариств. – Львів, 1994. – С. 169-170.

7. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Кремзер А.А., Александрова Е.В. та ін. Синтез, превращения и биологическая активность некоторых 7-(2,4-динитро-фенил)-8-замещенных теофиллина. // Сб. статей: „Современные аспекты создания, исследования и апробации лекарственных средств”. – Харків, 1995. - С. 94.                                 

8. Коробко Д.Б., Мазур І.А., Кремзер О.А., Беленічев І.Ф. та ін. Синтез, реакційна здатність та біологічна активність деяких 7-(2-окси-3-п-йодфеноксипропіл-1)-8-заміщених теофіліну. // Тези доповідей ХVІІ Української конференції з органічної хімії. – Харків, 1995. – Т. 3. – С. 612.   

9. Коробко Д.Б., Мазур І.А., Кремзер О.А., Стеблюк П.М. Дослідження реакційної здатності та фармакологічної активності деяких похідних теофіліну. // Тези допов. міжрегіон. наук.-практ. конф. „Актуальні питання фармацевтичної науки та практики”. – Запоріжжя, 1995. – С. 33-34.

10. Коробко Д.Б., Кремзер О.А., Біленький С.А. Пошук нейротропних засобів в ряду 7-заміщених 8-формілгідразинотеофілінів. // Тези допов. міжрегіон. наук.-практ. конф. „Актуальні питання фармацевтичної науки та практики”. – Запоріжжя, 1995. – С. 30.                  

11. Коробко Д.Б., Мазур І.А., Кремзер О.А., Самура Б.А. та ін. Синтез та протизапальна дія деяких 7-заміщених 8-(3,5-диметилпіразоліл-1) теофіліну. // Фармацевтичний журн. – 1996. – № 3. – С. 82-84.                

12. Коробко Д.Б., Беленичев И.Ф., Мазур И.А., Кремзер А.А. Исследование антиоксидантной активности некоторых 7-замещенных 8-аминотеофиллинов. // Фармаком. – 1996. – № 1-2. – С. 44-46.  

13. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Мазур И.А., Беленький С.А. та ін. Изучение влияния некоторых 7-замещенных 8-гидразинотеофиллинов на бронхи. //  Міжнародн. збірн. матеріалів по створенню і апробації нових лікарських засобів „Лекарства - человеку”. – Харьков, 1996. – Т. 1. – С. 165-168.          

14. Коробко Д.Б., Кремзер О.А., Мазур І.А., Самура Б.Б. та ін. Синтез некоторых 7-замещенных 8-гидразинотеофиллина и их влияние на продолжительность этаминал-натриевого сна. // Міжнародн. збірн. матеріалів по створенню і апробації нових лікарських засобів „Лекарства - человеку”. – Харьков, 1996. – Т. 1. – С. 171-176.        

15. Коробко Д.Б., Старчак В.Г., Сиза О.І., Бойко Л.І. та ін. Протикорозійна дія похідних ксантинів. // Вісник Чернігівського технолог. інституту. – Чернігів, 1997. – № 3. – С. 149-154.

16. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Кремзер А.А., Беленький С.А. та ін. Исследование влияния 7,8-дизамещенных теофиллина на изолированные органы лабораторных животных. //  Актуальні питання фар-мацевт. та медичної науки та практики. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 1 – С. 44-47.

17. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Мазур И.А., Беленький С.А. та ін. Анальгетическая активность некоторых 7-замещенных 8-гидразино-теофиллина. // Актуальні питання фармацевт. та медичної науки та практ. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 2, Т. I. – С. 62-65.        

18. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Коваленко С.И., Моряк З.Б. та ін. Методические указания по фармацевтической химии для студентов III курса (V семестра) заочного факультета со сроком обучения 5 лет. – Запорожье, 1999. – 27 с.

19.  Коробко Д.Б., Мазур И.А., Коваленко С.И., Моряк З.Б. та ін. Методические указания по фармацевтической химии для студентов III курса (VI семестра) заочного факультета со сроком обучения 5 лет – Запорожье, 1999. – 27 с.   

20. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Коваленко С.И., Моряк З.Б. та ін. Методические указания по фармацевтической химии для студентов IV курса (VII семестра) заочного факультета. – Запорожье, 2000. – 26 с.              

21. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Коваленко С.И., Моряк З.Б. та ін. Методические указания по фармацевтической химии для студентов IV курса (VIII семестра) заочного факультета. – Запорожье, 2000. – 20 с.              

22. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Проценко Т.В., Портная Е.А. Экспресс-анализ качества мазей. – Запорожье, 2000. – 27 с.  

23. Коробко Д.Б., Кремзер А.А., Мазур И.А., Беленичев И.Ф. та ін. Синтез, превращения и биологическая активность некоторых 7-фенэтил-8-замещенных теофиллина. // Матер. наук.-практ. конф. „Вчені України - вітчизняній фармації”. – Харків, 2000. – С. 25, 26.  

24. Коробко Д.Б., Убогов С.Г. Синтез та антиоксидантні властивості похідних 7-фенетил-8-тіотеофіліну. / Зб. наук. праць „Проблеми військової охорони здоров'я”. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 254-264.                                 

25. Коробко Д.Б., Убогов С.Г., Трохимчук В.В. Синтез та антиоксидантна активність похідних 7-фенетилтеофілініл-8-тіо­етанової кислоти. // Зб. наук. праць співробітн. КМАПО. – Київ, 2001. – Вип. 10, Кн. 3. – С. 1068-1075.                

26. Коробко Д.Б., Беленичев И.Ф., Кремзер А.А., Дыбко Ю.И. та ін. Синтез, физико-химические и биологические свойства некоторых 7-фенэтил-8-аминотеофиллинов. // Актуальні питання фар-мацевт. та медичної науки та практ. – Запоріжжя, 2001. – Вип. VII. – С. 55-61.

27. Коробко Д.Б., Мазур І.А., Синяк Р.С., Коваленко С.І. та ін. Навчальний план та програма передатестаційних курсів підвищення кваліфікації провізорів за фахом „Провізор-аналітик”. – Запоріжжя, 2002. – 15 с.

28. Коробко Д.Б., Мазур И.А., Коваленко С.И., Моряк З.Б. та ін. Методические указания по фармацевтической химии для студентов V курса (IX семестра) заочного факультета со сроком обучения 5,5 лет. – Запорожье, 2002. – 24 с.

29. Коробко Д.Б., Беленічев І.Ф., Мазур І.А., Аяді Халід та ін. Синтез 7-алкил(аралкил)-8-тиозамещенных теофиллина, как веществ с потенциальным ноотропным действием. / Зб. тез „Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія”. – Харків, 2003. – Ч. I. – С. 165.

30. Коробко Д.Б., Створення нових лікарських препаратів: необхідність, підходи, труднощі. // „Медична академія”. – Тернопіль. – 22 листопада 2003 р. – № 22 (111). – С. 5.       

31. Коробко Д.Б. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Провізор”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 12 с.         

32. Коробко Д.Б., Беленічев І.Ф., Воскобойнік О.Ю. Синтез, вивчення фізико-хімічних властивостей та антиоксидантної активності деяких α-, β-[(7-фенетилтеофілін-8-іл)сульфаніл]карбонових кислот та їх солей. // Актуальні питання фармацевт. та медичної науки та практ. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XII, Т. II. – С. 108-116.                                    

33. Коробко Д.Б., Аяді Халід, Мосула Л.М., Березовський О.В. Використання 7,8-дизаміщених теофіліну для синтезу S-похідних 1,3-диметилксантину та створення нових комбінаторних бібліотек азот- та сульфурвмісних гетероциклічних сполук. // Зб. матер. наук.-практ. конфер. з міжнар. участю „Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок” – Тернопіль, 2004. – С. 31-34.

34. Коробко Д.Б. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичного аналізу для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 12 с.

35. Коробко Д.Б., Грошовий Т.А., Кліщ І.М., Фіра Л.С. та ін. Положення про порядок підготовки та захисту дипломних робіт випускниками фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 16 с.                                   

36. Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Гнідець В.І. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів III курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 80 с.

37.  Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Гнідець В.І. Методичні рекомендації з медичної хімії для студентів III курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 80 с.

38.  Коробко Д.Б., Загричук Г.Я., Коробко Н.М., Мосула Л.М. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок 2. Фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 136 с.

39. Коробко Д.Б., Мосула Л.М. Пошук сполук з антирадикальними властивостями серед похідних 7-фенетил-8-гідразинотеофіліну. // Матер. IX міжнар. медичн. конгр. студ. і молод. учених. – Тернопіль, 21-22 квітня 2005. – С. 186.

40.  Коробко Д.Б., Беленічев І.Ф., А. Халід, Мосула Л.М. Пошук сполук з антигіпоксичною активністю серед 7,8-дизаміщених теофіліну. //       Матер. VI Націон. з’їзду фармац. України „Досягнення та перспективи розвитку фарм. галузі України”. – Харків, 28-30 вересня 2005. – С. 532-534.

41. Коробко Д.Б.,  Яворська Л.П., Гнідець В.І. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу (VII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 72 с.

42. Коробко Д.Б., Яворська Л.П., Гнідець В.І. Методичні рекомендації з медичної хімії для студентів IV курсу (VII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 72 с.

43. Коробко Д.Б. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з фармацевтичної хімії та медичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”, „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 12 с.

44. Коробко Д.Б. Методичні рекомендацiї по проведенню виробничої практики з медичної хімії для студентiв V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 12 с.                              

45. Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Мосула Л.М., Дибко Ю.І. Пошук перспективних сполук з антиоксидантною дією серед похідних 7-фенетил-8-гідразино­теофіліну. // Медична хімія. – Т. 7, № 4. – 2005. – С. 11-15.            

46. Коробко Д.Б., Яворська Л.П. Методичні рекомендацiї з фармацевтичної хімії для студентiв III курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) Частина I. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 84 с.

47. Коробко Д.Б., Яворська Л.П. Методичні рекомендацiї з медичної хімії для студентiв III курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”) Частина I. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 84 с.         

48. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

49. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з медичної хімії для студентів IV курсу (VIII семестр) фармацевтичного факультету (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 80 с.

50. Коробко Д.Б., Павх О.І., Підручна С.Р., Соколова Л.В. Біофармацевтичне і фізико-хімічне дослідження назальних гелів на основі рослинних настоянок і ефірних олій. // Медична хімія. – Т. 8, № 1. – 2006. – С. 5-10.      

51. Коробко Д.Б., Мосула Л.М., Березовський О.В. Пошук біологічно активних речовин серед 7-аралкіл-8-заміщених 1,3-диметилксантину. // Матер. X міжнар. медичн. конгр. студ. і молод. учених. – Тернопіль, 11-13 травня 2006 р. – С. 227.

52. Коробко Д.Б., Новаковська О.М. Перспективи пошуку нових біоантиоксидантів серед 7,8-дизаміщених 1,3-диметилксантину. // Матер. 1-ї Міжнар. наук.-практ. конфер. „Науково-техн. прогрес і оптиміз. технол. проц. створ. лік. преп.”. – Тернопіль, 6-7 квітня 2006 р. – С. 17.

53. Коробко Д.Б., Коваленко С.І. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок 2. Фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 192 с.        

54. Коробко Д.Б., Березовський О.В., Кицей А.П. Пошук перспективних біо­логічно активних речовин серед 7-аралкіл-8-заміще­них 1,3-диметилксантину. // Зб. матер. II міжнар. наук.-практ. конф. „Створення, виробництво, стандартизація та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок” – Харків, 2006. – С. 38-39.

55. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Знаєвська А.В., Марчишин С.М., Марків І.М. Методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації провізора-інтерна (спеціальність „Фармація”). // Методичні рекомендації. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2006. 32 с.

56. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Знаєвська А.В., Марчишин С.М., Марків І.М. Методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації провізора-інтерна (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2006. 32 с.                              

57. Коробко Д.Б., Бабак В.В., Бевз Н.Ю., Бездітко Н.В. та ін. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту: Крок 2. Фармація. – Київ. – Центр тестування при МОЗ України, 2007. – 20 с.

58. Коробко Д.Б., Коробко Н.М., Соколова Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до іспиту „Крок 2. Фармація”, „Крок 2. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 224 с.   

59. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „КРОК-1. Фармація” та „КРОК-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 320 с.

60. Коробко Д.Б., Дем’яненко В.В., Ушанов Ю.О., Щирба Ю.П. Патент на корисну модель № 27154 Медикаментозний засіб „Профімор”. Патент на корисну модель № 27154 України МПК (2006), А61К 9/10, А61К 35/64 № u2007 03770; Заявлено 05.04.2007; Опубліковано 25.10.2007, Бюл. № 17.

61. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Гончарук Н.В., Марчишин С.М., Марків І.М. Методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації провізора-інтерна (спеціальність „Фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2007. 32 с.                           

62. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Гончарук Н.В., Марчишин С.М., Марків І.М. Методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації провізора-інтерна (спеціальність „Клінічна фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2007. 36 с.                              

63. Коробко Д.Б., Соколова Л.В. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до іспиту „Крок 2. Фармація”. – Тернопіль: Видавничий комплекс „Лілея”, 2008. – 180 с. 

64. Коробко Д.Б., Андреєв В.Г., Бевз Н.Ю., Бездітко Н.В. та ін. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту: Крок 2. Фармація. – Київ. – Центр тестування при МОЗ України, 2008. – 20 с.         

65. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 276 с.

66. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Демидяк Н.М., Бородай М.І. Методичні вказівки щодо організації навчального процесу для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 „Фармація” (заочна форма навчання). – Тернопiль: Видавничий комплекс „Лілея”, 2009. 20 с.

67. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Дребот І.С., Бржечко Є.Ю. Добування дезлоратадину та його ідентифікація. // Матер. Укр. наук.-практ. конфер., присвяч. пам’яті д. хім. н., проф. П.О. Петюніна (до 95-річчя з дня народження) „Проблеми синтезу біол. акт-х реч-н та створ. на їх основі лік-х субст-й”. – Харків, 26 лютого 2009. – С. 103.                                

68. Коробко Д.Б., Коваленко С.І., Коробко Н.М. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок 2. Фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – 72 с.

69. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль, 2009. – 380 с.         

70. Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Березовський О.В., Бржечко Є.Ю. Дослідження реакційної здатності 7-аралкіл-8-тіотеофілінів. // Зб. матер. 3-ї наук.-практ. конфер. „Науково-технічний прогрес і оптимізація технол-х процесів створення лікарських препаратів”. – Тернопіль, 1-2 жовтня 2009 р. – С. 9-10.             

71. Коробко Д.Б., Коробко Н.М., Берест Г.Г. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок 2. Фармація”, „Крок 2. Клінічна фармація” Частина I. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 108 с.

72. Коробко Д.Б., Коробко Н.М., Берест Г.Г. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту „Крок 2. Фармація”, „Крок 2. Клінічна фармація” Частина II. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 140 с.        

73. Коробко Д.Б., Посохова К.А., Корда М.М., Хара М.Р. та ін. Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123-126.

74. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Демидяк Н.М., Бородай М.І. Методичні вказівки щодо організації навчального процесу для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 „Фармація” (заочна форма навчання). – Тернопiль: Видавничий комплекс „Лілея”, 2010. 18 с.         

75. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Фіра Л.С., Марків І.М. та ін. Методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації провізора-інтерна (спеціальність „Фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2010. 36 с.  

76.  Коробко Д.Б., Олійник О.В., Посохова К.А., Овсеєнко К.О., Марущак М.І. Патент на корисну модель № 59792 Сполука з антиоксидантною і антигіпоксичною дією. Патент на корисну модель № 59792 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2010 15129; Заявлено 15.12.2010; Опубліковано 25.05.2011, Бюл. № 10.          

77.  Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Савчук С.О., Олійник О.В., Овсеєнко К.О. Патент на корисну модель № 62302 Сполука з антигіпоксичною й антиоксидантною дією. Патент на корисну модель № 62302 Україна А61К 31/19 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2011 00590; Заявлено 19.01.2011; Опубліковано 25.08.2011, Бюл. № 16.          

78.  Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль, 2011. 84 с.               

79. Коробко Д.Б., Березовський О.В., Палагнюк М.М., Пилипів Є.С. Синтез і фізико-хімічні властивості деяких 7-аралкіл-(алкеніл)-8-бромо-(тіо-)теофілінів. // Збірник матеріалів XXVIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ліки – людині». – Харків, 2011. – С. 263-269.                                    

80.  Коробко Д.Б., Палагнюк М.М., Пилипів Є.С., Колесник О.О. Синтез, фізико-хімічні властивості та фармакологічна активність деяких 7-аралкіл-8-амінопохідних теофіліну. // Зб. мат-в всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присв. 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. н., проф. М.О. Валяшка «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Харків, 21 квітня 2011 р. – С. 22.                  

81. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Демидяк Н.М., Бородай М.І. Методичні вказівки щодо організації навчального процесу для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.110201 „Фармація” (заочна форма навчання)– Тернопiль: Видавничий комплекс „Лілея”, 2011. 16 с.                    

82.  Коробко Д.Б., Колєснік О.О. Дослідження реакційної здатності 7-арилалкіл-8-гідразинотеофілінів. // Зб. мат. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р. – С. 13-14.                                        

83. Коробко Д.Б., Логойда Л.С. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. 92 с.         

84.  Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2011. 104 с.

85. Коробко Д.Б., Олійник О.В., Цетнар Д.О., Коробко Н.М. Патент на корисну модель № 68899 Речовина з антигіпоксичними та антиоксидантними властивостями, що може бути використана в комплексній терапії гострого респіраторного дистрес-синдрому. Патент на корисну модель № 68899 Україна А61К 31/185 (2006.01), А61К 31/205 (2006.01), А61К 31/52 (2006.01), G09B 23/28 (2006.01). – № u 2011 13326; Заявлено 14.11.2011; Опубліковано 10.04.2012, Бюл. № 7.

86. D. Korobko, O. Oliynyk, D. Cetnar The effectiveness of a new derivate of xanthine in the treatment of experimental acute respiratory distress syndrome connected with sepsis. // Sepsis. – 2012. – 1 (5). – P. 25-28.

87. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. 84 с.         

88. Коробко Д.Б., Мосула Л.М. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. 88 с.

89. Коробко Д.Б., Колєснік О.О. Вивчення реакційної здатності й фізико-хімічних характеристик ряду 7-арилалкіл-8-гідразино­теофілінів та їх похідних. // Український медичний альманах. – 2012. – Т. 15, № 5 (додаток). – С. 137-140.                          

90. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VI курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність „Фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. 52 с.         

91. Коробко Д.Б., Колєснік О.О. Пошук нових біологічно активних речовин серед продуктів взаємодії 2-(1,3-диметил-2,6-діоксо-7-арилалкіл-2,3,6,7-тетрагідро-1Н-пурин-8-ілтіо)ацетогідразидів із ангідридами дикарбонових кислот. // Матеріали III Всеукраїнської науково-практич­ної конференції «Хімія природних сполук». – Тернопіль, 30-31 жовтня 2012 р. – С. 159-160.      

92. Коробко Д.Б., Белєнічев І.Ф., Колєснік О.О., Палагнюк М.М. Вивчення фармакологічної дії оригінального похідного 7-арилалкіл-8-гідрази­нотеофіліну як потенційного активного фармацевтичного інгредієнту. // Зб. мат. ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю Сучасні досягнення фармацевтичної технології (21-23 листопада 2012 р.). – X.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 83-84.        

93. Коробко Д.Б., Логойда Л.С. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. 92 с.         

94. Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2012. 104 с.          

95. Коробко Д.Б., Коваленко С.І., Мазур І.А., Авраменко М.О. та ін. Виробнича практика з аналізу лікарських засобів як один з елементів підвищення якості підготовки провізора на сучасному етапі. // Актуальні питання фар-мацевт. та медичної науки та практ. – Запоріжжя, 2001. – Вип. VII. – С. 297-300.

96. Коробко Д.Б., Коваленко С.І., Беленічев І.Ф., Портная О.О. Методологічні підходи до пошуку біологічно активних речовин. // Медична освіта. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С. 36-39.                 

97. Коробко Д.Б., Вронська Л.В., Мосула Л.М. Самостійна робота – важливий фактор у підготовці спеціалістів в галузі фармації. // Зб. матер. наук.-метод. конфер. „Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця” – Тернопіль, 2004. – С. 77-82.    

98. Коробко Д.Б., Мосула Л.М. Особистісно-орієнтоване навчання – перспективний напрямок підготовки спеціалістів із хімічного аналізу. // Зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конфер. „Новітні освітні технології у викладанні хімічних дисциплін” – Тернопіль, 2004. – С. 42-47.    

99. Коробко Д.Б., Бухтіярова Н.В., Бєленічев І.Ф., Сидорова І.В. Перспективи застосування телекомунікаційних технологій у викладанні медико-біологічних дисциплін на фармацевтичному факультеті. // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 57-59.          

100. Коробко Д.Б., Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Особливості створення електронних підручників. // Зб. матер. наук.-практ. конфер. „Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів” – Тернопіль, 24-25 листопада 2006 р. – С. 56-60.

101. Коробко Д.Б., Бєленічев І.Ф., Павлов С.В., Бухтіярова Н.В., Галиця В.В. Шляхи оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрах медико-біологічного профілю. // Медична освіта. – 2006. – № 4. – С. 36-38.        

102. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Фіра Л.С. Сучасний стан підготовки провізорів-косметологів: реалії та подальші перспективи. // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 20-22.                      

103. Коробко Д.Б., Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. //  Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.      

104. Коробко Д.Б., Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Викладання хімічних дисциплін в аспекті впровадження Z-системи. // Зб. матер. Всеукр. навч.-наук. конфер. „Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір – Тернопіль, 21-22 травня 2009 р. – С. 75-77.          

105. Коробко Д.Б., Поляк О.Б., Гнідець В.І. Післядипломна освіта провізорів-інтернів та клінічних провізорів-інтернів на кафедрі фармацевтичної хімії. // Зб. матер. Всеукр. наук. навч.-метод. конфер. „Нові напрямки впровадження кредитно-модуль­ної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах III-IV рівнів акредитації – Тернопіль, 12-13 травня 2011 р. – С. 464-465.                

106. Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Лихацький П.Г. Перспективи розвитку фармацевтичного факультету. // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 109-112.

107. Коробко Д.Б., Поляк О. Б. Виробнича практика з фармацевтичної хімії – необхідна складова підготовки майбутнього спеціаліста в галузі фармації. // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 70-72.

108. Коробко Д. Б., Мосула Л. М. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 88 с.

109. Коробко Д. Б., Логойда Л. С., Демидяк Н. М., Бородай М. І. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу для студентів фармацевтичного факультету спеціальності 7.12020101 «Фармація» (заочна форма навчання). – Тернопiль: СМП «Тайп», 2013. – 16 с.

110. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. – Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 84 с.

111. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання. (спеціальність „Фармація”) – Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 52 с.

112. Коробко Д. Б., Логойда Л. С. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність „Фармація”). – Тернопiль: Укрмедкнига, 2013. – 92 с.

113. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність „Фармація”). – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 104 с.

114. Методичні рекомендації зі стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Коробко, к. фарм. н., асист. Н. Зарівна, к. фарм. н., ст. викл. Л. Логойда – Тернопіль: СМП «Тайп», 2014. – 24 с.

115. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

116. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 52 с.

117. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

118. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2014. – 84 с.

119. Logoyda Liliya, Korobko Dmutro, Saprun Stanislav. Development of Methods for Identification of Calcium Channel Blockers in Medicines. Int. J. Res. Ayurveda Pharm., Mar-Apr 2016; 7 (2): 88-91. (Scopus)

120. L. S. Logoyda, O. B. Polyauk, D. B. Korobko, M. B. Chir. Development and Validation of Methods of Quantitative Determination of Loratadine in Tablets. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 2016; Vol. 8 (2): 62-66. (Scopus)

121. Yulia Kondratova, Adebayo Theophilus, Liliya Logoyda, Dmytro Korobko, Ihor Berdey, Tamara Kuchmerovska Development of the Methodology of the Chromatographic Determination of Amlodipine in Medicines. Int. J. Res. Ayurveda Pharm., Jul-Aug 2016; 7 (4): 32-35. (Scopus)

122. Logoyda Liliya, Korobko Dmytro, Samohalska Olena, Berdey Ihor, Kuchmerovska Tamara Development of Methodology for Identification of Captopril in Medicines. Asian Journal of Pharmaceutics, Jul-Sep 2016; Vol. 10 (3): 168-171. (Scopus)

123. Коробко Д. Б., Теренюк Н. Т. Комп’ютерне прогнозування біологічної активності ряду нових 7,8-дизаміщених 1,3-диметилксантину : зб. публікацій науково-інформаційного центру «Знание» за матеріалами III міжнародної заочної науково-практичної конференції «Развитие науки в XXI веке», 13 червня 2015 р., м. Харків – Д. : научно-информационный центр «Знание», 2015. – Ч. 2. – С. 109–112.

124. Korobko D. B. Screening Studies of Antiamnesic and Antihypoxic Activities for Some New 7,8-Disubstituted Theophylline / D. B. Korobko // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – № 1 (22). – С. 79-82.

125. Коробко Д. Б. Скринінг протимікробної активності ряду 8-R-1,3-диметил-7-(3-(4-трифлюорометокси)феніл)проп-2-ініл)-1Н-пурин-2,6(3Н,7Н)-діонів / Д. Б. Коробко // Фітотерапія. Часопис. – 2015. – № 4. – С. 69-73.

126. Korobko D. Synthesis of the Row of New Functional Derivatives of 7-Arylalkyl-8-hydrazine Theophyllines / D. Korobko // ScienceRise. – 2016. – № 3/4 (20). – С. 39-45.

127. Метод профілактики і лікування стресу : інформ. лист / Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2015. – № 23-2015. – 4 с.

128. Коробко Д. Б., Зарівна Н. О., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016. – 72 с.

129. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Гнідець В. І. Методичні рекомендації по проведенню виробничої практики з фармацевтичної хімії для студентів VІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність «Фармація») – Тернопiль: СМП «Тайп», 2016. – 52 с.

130. Dmytro Korobko, Liliya Logoyda, Ihor Markiv, Ihor Berdey. Computer prognosis of biological activity for a number of new 7-R-8-substituted-1,3-dimethylxantine. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2016; 9(6): 1-5. (Scopus)

131. Development of methodology for the chromatographic determination of captopril in medicines / Liliya Logoyda, Dmytro Korobko, Sergiy Kovalenko // PHARMACY XXI CENTURY: TRENDS AND PROSPECTS: Materials VIII National Congress of Pharmacists of Ukraine (Kharkiv, 13-16 September 2016) – Kharkiv: NPhU, 2016. – Т.1. – P. 219.

132. Validation of assay method of amlodipine in tablets by liquid chromatography / L. S. Logoyda, D. B. Korobko // Ukrainian biopharmaceutical journal. - 2016. - № 6 .- P. 80-84.

133. The chromatographic determination of API from group of calcium channel blockers in medicines / Liliya Logoyda, Muzvarwandoga Liberty Rufaro, Izzi Enijehon Odia, Ibrahim Saleh Said Kowisy, Dmytro Korobko // Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2017 (07-09 march). - P.67-68.

134. Liliya Logoyda, Dmytro Korobko, Iryna Ivanusa, Kovalenko Serhii. Development of the methodology of the chromatographic determination of nifedipine in medicines. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2017; 10(3): 149-152. (Scopus)

135. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 124 с.

136. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 108 с.

137. Пат. 116101 України, МПК G01N 30/00, G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.1), B01D 15/14 (2006.1), A61K 31/4422 (2006.1), A61K 9/20 (2006.1) «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АМЛОДИПІНУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, С. І. КОВАЛЕНКО: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 31.10.2016; опубл. 10.05.2017; Бюл. № 9, 2017 р.

138. Пат. 116081 України, МПК G01N 1/00, G01N 30/02 (2006.1), G01N 30/16 (2006.1), G01N 30/36 (2006.1). «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИДУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 31.10.2016; опубл. 10.05.2017; Бюл. № 9, 2017 р.

139. Пат. 117678 України, МПК G01N 30/02 (2006.1), B01D 15/08 (2006.01). «СПОСІБ ХРОМАТОГРАФІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НІФЕДИПІНУ В ТАБЛЕТКАХ» / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко: заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 21.11.2016; опубл. 10.07.2017; Бюл. № 13, 2017 р.

140. Liliya Logoyda, Yuliya Kondratova, Dmytro Korobko. Robustness Evaluation of the Chromatographic Determination of Amlodipine in Tablet Dosage Form. Int J Ayu Pharm Chem. 2017; 7 (1): 222-229.

141. Liliya Logoyda, Yuliya Kondratova, Dmytro Korobko, Oleksandr Susla, Yuriy Soroka, Roman Tsytsiura. Youden's test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals. International Journal of Green Pharmacy. July-September 2017; in press. (Scopus)

142. Liliya Logoyda, Yuliya Kondratova, Dmytro Korobko, Yuriy Soroka. Development of UHPLC Method for the Determination of Captopril in Pharmaceutical Dosage Forms. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. November 2017; in press. (Scopus)

143. Yuliya Kondratova, Liliya Logoyda, Yuliia Voloshko, Ahmed Abdel-Megied, Dmytro Korobko, Yuriy Soroka. Development and validation of HPLC-DAD method for the determination of bisoprolol in tablet dosage forms. International Journal of Applied Pharmacy. November 2017; in press. (Scopus)

144. Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Мосула Л. М., Логойда Л. С. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 124 с.

145. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність «Фармація») заочної форми навчання. – Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 108 с.

146. Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну бесилату, ніфедипіну та верапамілу гідрохлориду для подальших біоаналітичних досліджень: інформ. лист / О. Б. Поляк, Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко. – К. : Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2017. – № 272-2017. – 4 с.

147. Коробко Д. Б., Поляк О. Б. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. - Тернопiль: СМП «Тайп», 2017. – 128 с.

148. Методичні аспекти викладання спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання. / Коробко Д., Поляк О., Зарівна Н.О., Логойда Л., Михалків М. // Сучасні концепції викладання природничих дисциплін в медичних освітніх закладах: матеріали X Міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції 5–6 грудня 2017 р.: тези доп. – Харків, 2017. – С. 95-97.

149. Development of methods for the chromatographic identification of API from group of angiotensin-converting enzyme inhibitors in pharmaceuticals / L. Logoyda, D. Korobko, S. Saprun, N. Zarivna // International Journal of Green Pharmacy, 2017.- 11 (4).-S.5.

150. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Коробко Д. Б., к. фарм. н., доц. Логойда Л. С., к.фарм. н., доц. Зарівна Н. О. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-167 с.

151. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Б. Коробко, к. фарм. н., доц. Н. О. Зарівна, к. фарм. н., доц. Л. С. Логойда – Тернопіль: Тайп, 2017. – 75 с.