Наукові та навчально-методичні публікації доц. Горлачук Н.В.

1. Гончарук Н.В. Міансерин і тіанептин – антидепресанти нового покоління / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2005.”– Дніпропетровськ, 2005. – С. 28-29.

2. Гончарук. Н.В. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину/ Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Фармацевтичний часопис. – 2007.– № 3. – С. 37-38.

3. Гончарук Н.В. Дослідження умов екстракції тіанептину органічними розчинниками / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Досягнення в галузі аналітичної, судово-медичної, клінічної токсикології та наркології.”–Запоріжжя, 2007. – С. 278-279.

4. Гончарук Н.В. Екстракційно-фотометричне визначення міансерину / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Медична хімія .–2008. –Т.10 – № 1– С.118-120.

5. Гончарук. Н.В. Порівняльна оцінка методів виділення тіанептину з біологічного матеріалу / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Фармацевтичний часопис. – 2008.– №3. – С. 46-49.

6. Гончарук. Н.В. Екстракція тіанептину з водних розчинів та його аналіз у біологічних рідинах організму / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2008.– № 1-3. – С. 96-99.

7. Гончарук Н.В. Умови екстракції міансерину органічними розчинниками / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді ХII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – С. 214-215.

8. Гончарук Н.В. Розробка методів аналізу міансерину / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 58-61.

9. Гончарук Н.В. Вивчення термінів зберігання міансерину у біологічному матеріалі / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді 3-ї науково-

практичної конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів.” – Тернопіль, 2009. – С. 41-42.

10. Гончарук Н.В. Практичні навички як елемент підготовки фахівців з управління та економіки фармації / Грошовий Т.А., Павлюк М.Б., Тригубчак О.В., Гончарук Н.В., Денис А.І., Калушка О. Б., Онишків О. І. // Медична освіта. – 2008. - №1. – С. 34-37.

11. Гончарук Н.В. Виділення тіанептину із біологічного матеріалу / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді ХIIІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2009. – С. 212.

12. Гончарук Н.В. Методи виділення міансерину із біологічного матеріалу / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Сучасні проблеми судово-токсикологічної науки і практики.”– Харків, 2009. – С. 73-75.

13. Гончарук Н.В. Судово-хімічне дослідження міансерину / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров´я № 79-2009.

14. Гончарук Н.В. Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації / Т. А. Грошовий, М. В. Лелека, В. В. Підгірний, Н.В. Гончарук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів актедитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль) - Тернопіль: Укрмедкнига, 2011 - С. 439-440.

15. Гончарук Н.В. Шляхи вдосконалення післядипломної освіти / В. В. Підгірний, Т. А. Грошовий, О. В. Тригубчак, Н. В. Гончарук // Матеріали навчально-методичної конференції «Підготовка спеціалістів фармації у

вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього» (Луганськ, 10 листопада 2011 року) – Луганськ, 2011. – С. 80-81.

16. Гончарук Н.В Порівняльна оцінка ефективності методик ізолювання міансерину з крові / Н.В. Гончарук, І.Й. Галькевич // Фармацевтичний часопис. – 2012.– №1. – С. 40-42.

17. Гончарук Н.В. Психологічні аспекти адаптації молодих спеціалістів у фармації / Н.В. Гончарук // Запорізький медичний журнал.–2012. – № 5.– С.58-60.

18. Гончарук Н.В. Аналіз ринку антианемічних лікарських засобів / Н.В. Гончарук // Фармацевтичний часопис. – 2012.– №4. – С. 125-128.

19. Гончарук Н.В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх провізорів / Н.В. Гончарук // Фармацевтичний часопис. – 2013.– №1. – С.65-67.

20. Гончарук Н.В. Організація підбору кадрів у аптечних закладах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Харків, 3 квітня 2013 року) – Харків, 2013. – С. 241-243.

21. Гончарук Н.В. Деякі аспекти професійної компетентності фахівців фармацевтичної галузі // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики » (Харків, 17 квітня 2013 року) – Харків, 2013. – С. 104-107.

22. Гончарук –Горлачук Н.В / Фармацевтичне право в системі вищої фармацевтичної освіти / Н.В. Гончарук –Горлачук / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів, 27-28 вересня 2013 року: матеріали конф. — Тернопіль, 2013. — С. 223

23. Горлачук Н. В.Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі тіанептину та міансерину /Н. В. Горлачук, Н. О. Зарівна //Медична

наука та практика на сучасному історичному етапі: Збірник тез.– Київ, 2014.– С. 102-103.

24. Горлачук Н. В. Вивчення флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого /Н. В. Горлачук, Н. О. Зарівна, Л.С. Логойда //Сучасні аспекти медицини і фармації-2014: Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів,15-16 травня 2014р.:–Запоріжжя: 2014.– С. 174

25. Горлачук Н. В. Підготовка провізорів в університетах Великобританії /Н. В. Горлачук // Медична освіта – 2014.– № 3. – С. 40-42.

26. Н. В. Горлачук Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі тіанептину // Тези доповіді IV Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2015.”– Дніпропетровськ, 2015. – С. 28-29.

27. O. Praise Development and validation of methods of analysis for the determination of cetirizine hydrochloride in medicines / O. Praise, N. Gorlachuk // XIX Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений пам’яті ректора, члена-коресподента НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука. 27-29 квітня 2015 р.: збірник тез наукових робіт. – Тернопіль, 2015. – С. 373.

28. L. Logoyda Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets «Normodipine»/ Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Gorlachuk N., et al. //Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: республ. наук.-практ. конф. (з международным участием), 2015 р.: тези доповідей. – Ташкент, 2015. – С. 9-10.

29. Makanjuola Teophilus A. Validation of the Methods for the Determination of Amlodipine in Medicineset / Makanjuola Teophilus A., Gorlachuk N., Zarivna N. // International Pharmaceuticals Technologis, 15-17 March 2016.: тези доповідей. – Dubai, 2016. – P.142.

30. Поляк О.Б. Ідентифікація біологічно активних речовин плодів Tetrapleura Tetraptera \ Поляк О.Б., Логойда Л.С., Зарівна Н.О., Горлачук Н.В. // Хімія природніх сполук: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.): ТДМУ, 2016. – С.47.

31. L. Logoyda Development of New Methods of Analysis for the Determination of Different Naturai and Synthetic API in Medicines/ Logoyda L., Korobko D., Polyauk O., Gorlachuk N., et al. // First PharmaSchool International Conference of Pharmaceuticai Sciencer Feb. 2016. – С. 33

32. Горлачук Н. В. Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі міансерину при його сумісній присутності з іншими препаратами антидепресивної дії / Горлачук Н. В. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016р.).-Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С.178.

33. Горлачук Н. В. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії / Горлачук Н.В., Поляк О.Б. // Південноукраїнський медичний науковий журнал – 2016.– № 3. – С. 48-52. 

34. Горлачук Н.В. Судебно-химическое иследование тианептина / Горлачук Н. В. // Наука и медицина: современный взгляд молодежи: сборник IV междун. научно-практической конф. студентов и молодых учених 20-21 апреля 2017 г.: тезы доп. – Алматы, 2017.- С. 223.