Наукові та навчально-методичні публікації доц. Зарівної Н.О.

1. Зарівна Н. О. Аналіз муколітичних препаратів і визначення перспектив створення нових препаратів рослинного походження / Н. О.Зарівна, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 жовтня 2009 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2009. – С. 89.

2. Зарівна Н.О. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. М. Михалків // – Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 4. – С. 59-63

3. Зарівна Н. О. Перспективи створення нових лікарських засобів на основі чебрецю звичайного / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська / Матеріали XΙV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2010. – С. 289

4. До питання створення твердих лікарських форм рослинного походження / Л. В. Вронська, М. Б. Чубка, Л. С. Чекалюк, Н. О. Зарівна // Фармація України. Погляд у майбутнє: матеріали VІІ Національного з'їзду фармацевтів України (м. Харків, 15-17 вер. 2010 р.). – Харків : Вид-во НФаУ, 2010. – Т 1. – С. 231.

5. Зарівна Н. О. Обгрунтування вибору активних маркерів для стандартизації препаратів на основі чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, О. А. Подплєтня // – Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 2. – С. 56-60.

6. Зарівна Н. О. До питання стандартизації трави чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», 21 квітня 2011 р.: тези доповідей. – Харків, 2011. – С. 65.

7. Зарівна Н. О. До питання можливостей стандартизації трави чебрецю // Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Матеріали ХV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2011. – С. 337.

8. Зарівна Н. О. Дослідження складу і вмісту біологічно активних речовин в рідких екстрактах чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 вер. 2011 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2011. – С. 38.

9. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / Тригубчак О. В., Демчук М. Б., Марценюк В. П [та ін.]. // – Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 116-122.

10. Зарівна Н. О. Вивчення динаміки складу і вмісту полісахаридів в рідких екстрактах чебрецю / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Актуальні питання сучасної медицини: міжнар. наук.- практ. конф., 12-14 жовт. 2011 р.: тези доповідей. – Київ, 2011. – С. 463.

11. Чубка М. Б., Зарівна Н. О., Вронська Л. В. Проблеми створення твердих лікарських форм із значною кількістю ефірних олій // Мат. ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології», 17-18 листопада 2011 р.: тези доповідей. – Харків, 2011. – С. 215.

12. Зарівна Н. О. Вивчення водорозчинних полісахаридів чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка // – Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 56-61.

13. Cучасний стан створення, виробництва і контролю якості капсул / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна [та ін.]. // – Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 20-26.

14. Пат. № 73543 України, МПК51 С 11 В 1/10, А 61 К 9/08, А 61 К 35/00. Спосіб отримання рідкого екстракту чебрецю повзучого/ Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий : заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. – заявл. 26.03.2012; опубл. 25.09.2012; Бюл. № 18, 2012 р.

15. Зарівна Н. О. До питання стандартизації трави чебрецю повзучого за вмістом флавоноїдів / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012. – № 5(25). – С. 21-27.

16. Зарівна Н. О. Застосування хроматографічних методів аналізу для вивчення поліфенольних сполук трави чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // Мат.

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук», 30-31 жовтня 2012 р.: тези доповідей. – Тернопіль, 2012. – С. 118-119.

17. Зарівна Н. О. Вибір допоміжних речовин для отримання твердих капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Т. А. Грошовий, Л. В. Вронська // – Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 43-46.

18. Зарівна Н. О. Стандартизація рідкого екстракту чебрецю повзучого / Н. О. Зарівна, Л. В. Вронська // – Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6. – С. 108-112.

19. Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів / О. І. Онишків, Н. М. Белей, В. М. Коваль та [ін.] // – Фармацевтичний часопис. – 2010. – № 3. – С. 102-108.

20. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських засобів за допомогою математичного планування експерименту / Т. А. Грошовий Н. М. Белей, Н. О. Паращак та [ін.] // – Фармацевтичний часопис. – 2007. – № 1. – С. 21-28.

21. Паращак Н. О. Аналіз фармацевтичного ринку муколітиків / Н. О. Паращак, С. Я. Белей // Матеріали ІХ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С. 194.

22. Використання математичного планування експерименту при створенні лікарських засобів / Т. А. Грошовий, Н. М. Белей, Н. О. Зарівна. [та ін.] // Матеріали ІХ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С. 50.

23. К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тимьяна ползучего / Н. О. Заривна, Л. В. Вронська, М. Б. Чубка [и др.] // Высокие технологии, исследования, финансы: сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике» (г. Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2013 г) – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2013. – Т 1. – С. 145-149.

24. Деякі аспекти створення лікарських засобів з екстрактами та ефірними оліями у формі твердих капсул / Л. В. Вронська, Т. А. Грошовий, Н. О. Зарівна [та ін.] // Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів: національна науково-технічна інтернет-конф. З міжнародною участю, 23-24 квітня 2013 р.: тези доповідей. – Львів, 2013. – С. 21-22.

25. Вивчення компонентного складу ефірних олій плодів моркви дикої. Трави материнки / М. Б. Чубка, Л. В. Вронська, Н. О. Зарівна [та ін.] // Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 18 квітня 2014 р.: тези доповідей.- Луганськ, 2013.- С. 171.

26. Development of methods of identification aminoacids in fruit Tetrapleura tetraptera / E. Frimpong, L. Logoyda, N. Zarivna // Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичих науках: міжнародна науково-практична конференція, 27-28 грудня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 94.

27. Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина. Фармація. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. - № 4. – С. 37-40.

28. Zarivna N.O., Ebenezer Frimpong, Polyak O.B. Validation of quantitative determination method of flavonoids in fruit tetrapleura tetraptera. // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.: міжнародна науково-практична конференція, 24-25 січня 2014 р.: тези доповідей. – Одеса, 2014. – С.14-15.

29. Zarivna N.O., Logoyda L. S. Development of methods of identification aminoacids in herb of wild thyme// Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві: міжнародна науково-практична конф., 31 січня - 01 лютого 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 96-98.

30. Підбір допоміжних речовин для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного/ Зарівна Н. О., Логойда Л. С., О. Б. Поляк // Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку: міжнародна науково-практична конф., 28 лютого - 01 березня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Львів, 2014. – С. 86-87.

31. Зарівна Н. О. Вивчення ефективності стреспротекторної дії комбінації з екстрактами валеріани, меліси та гліцину / Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — Одеса, 2013. — № 6. — С. 79–82.

32. Зарівна Н. О. Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках/ Н. О. Зарівна, Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк та ін. // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики.- 2014.- №1.- 55-58.

33. Логойда Л. С. Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах /Л. С. Логойда, Н. О. Зарівна, І. Б. Івануса//Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2014.- №1(20).-С.63-69

34. Development of Methodology for the Spectrophotometric Determination of Phenibut in Drugs / L. Logoyda, D. Korobko, N. Zarivna, O. Polyak// Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. – Dubai, UAE. – 2014 (10-14 march). – P.157.

35. Ідентифікація фенібуту в лікарських засобах за допомогою тонкошарової хроматографії, УФ-спектроскопії та хімічних реакцій/ Л.С. Логойда, Д. Б. Коробко, Н. О. Зарівна [та ін.] // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: матеріали Української науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора хімічних наук, професора П. О. Петюніна, 24-25 квітня 2014 р.: тези доповідей.- Харків, 2014.- С. 93.

36. Розробка методики кількісного визначення лоратадину в таблетках / Сем'янів О., Зарівна Н., Іванець Л. М. // Матеріали ХVIII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2014. – С. 271.

37. Вивчення флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого /Зарівна Н. О., Логойда Л. С., Горлачук Н. В. // Сучасні аспекти медицини і фармації - 2014: Всеукраїнська науково-практична конф., 15-16 травня 2014 р.: збірник тез наукових робіт. – Запоріжжя, 2014. – С. 174.

38. Горлачук Н. В. Застосування високоефективної рідинної хроматографії в аналізі тіанептину та міансерину / Н. В. Горлачук, Н. О. Зарівна // Медична наука та практика на сучасному історичному етапі: міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 травня. 2014 р.: тези доповідей. – Київ, 2014. – С. 102.

39. Зарівна Н. О. Вивчення амінокислотного складу трави Thymus Serpyllum Український біофармацевтичний журнал.- 2014.- №3 (32).-С. 67-70.

40. Зарівна Н. О. Дослідження флавоноїдів агліконової групи трави чебрецю повзучого Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика.-23(4).- 2014.-С. 274-281.

41. Перший досвід проведення об’єктивно-структурованого практичного іспиту на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, Н. О. Зарівна та ін.// Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: матеріали всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.): у 2 ч. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – Ч.1. – С. 289-290.

42. Зарівна Н. О. Методичні аспекти викладання стандартизації лікарських засобів вітчизняним студентам / Н. О. Зарівна, Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко//Медична освіта.-2014.- №3.-С.49-51.

43. Зарівна Н. О. Вибір ексципієнтів для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного при розробці твердих капсул /Н. О. Зарівна//Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2014.- №2(21).-С.69-72.

44. Development of Methodology for the Determination of Phenibut in medicines / L. Logoyda, D. Korobko, N. Zarivna// Dakam: Chemtech Chemical engineering and chemical technologies conference proceedings. – Dakam Publishing, UAE. – 2014 (23-25 october). – P.141-153.

45. Liliya Logoyda. Development of methodology for the chromatographic determination of phenibut in medicines / Alonge Oluwagbemileke, Liliya Logoyda, Nadiya Zarivna // Current views on the topical issues of theoretical, experimental and practical medicine: International Scientific Conference, 19-20 December 2014. - Odessa, 2014. - P.16-17.

46. Liliya Logoyda. Validation of method for the spectrophotometric determination of cetirizine hydrochloride in tablets / Oriaifo Praise, Liliya Logoyda, Nadiya Zarivna // Modern trends in medical science and medical practice, 26-27 December 2014. - Lviv, 2014. - P.81-83.

47. Validation of new methods of analysis for the determination of different active pharmaceutical ingredients in different medicines/ Dmutro Korobko, Liliya Logoyda, Nadiya Zarivna [та ін.] //Аналітична хімія у фармації: міжнародна науково-практична інтернет-конф., 19-20 березня 2015 р.: тези доповідей. – Харків, 2015. – С. 34-35.

48. Development and validation of new methods of analysis for the determination of different natural and synthetic origin active pharmaceutical ingredients in medicines / L. Logoyda, M. Mousa, N. Zarivna // Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. – Dubai, UAE. – 2015 (8-10 march). – P.148.

49. Musau Mutssi Taty Development of the spectrophotometic and chromatographic determination of desloratadine in tablets// Musau Mutssi Taty, Nadiya Zarivna // Матеріали ХIХ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2015. – С. 372. (27-29 квітня).

50. Dmutro Korobko Determination of flavonoids in fruit from tetrapleura tetraplera/ D. Korobko, L. Logoyda, N. Zarivna et al.//Scientific and educational journal european scientific project.-2015.- №1.-P.31-37.

51. Zarivna N.O DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE DETERMINATION CETIRIZINE HYDROCHLORIDE IN MEDICINES /N. O. Zarivna, D. B. Korobko, L.S. Logoyda //Український біофармацевтичний журнал.- 2015.- №4 (39).-С. 62-66.

52. Метод профілактики і лікування стресу Інформаційний лист № 23-2015. – Київ, 2015. Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, Зарівна Н. О., О. Б. Поляк

53. Development of methodology for the chromatographic determination of amlodipine in tablets “Normodipine”. / Logoyda L., Makanjuola Teophilus A., Zarivna N., Polyauk O., Gorlachuk N. // «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием). – Ташкент, 2015. – С. 9-10.

54. Validation of the Methods for the Determination of Amlodipine in Medicineset / Makanjuola Teophilus A., Gorlachuk N., Zarivna N. // International Pharmaceuticals Technologis, 15-17 March 2016.: тези доповідей. – Dubai, 2016. – P.142.

55. Development of New Methods of Analysis for the Deternination of Different Natural and Synthetic API in Medicines / L. Logoyda, D. Korobko, O. Polyauk, N. Gorlachuk, N. Zarivna. // First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb.2016: Mansoura University, 2016 – P. 33.

56. Polyauk O. Development and Validation of Methods of Assay of Loratadine in Tablet / Polyauk O., Korobko D., Logoyda L., Zarivna N. // East European Scientific Journal. –2016 .– Vol. 6. – P. 5-9.

57. Ідентифікація біологічно активних речовин плодів Tetrapleura Tetraptera \ Поляк О.Б., Логойда Л.С., Зарівна Н.О., Горлачук Н.В. // Хімія природніх сполук: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.): ТДМУ, 2016. – С.47.

58. Kонтроль якості знань студенті в на кафедрі фармацевтичної хімії / М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна // Актуальні питання якості медичної освіти: матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: тези доп. — Тернопіль, 2016. — С. 38.

59.  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ/ Поляк О. Б., Зарівна Н. О., Логойда Л. С // "Управління якістю в фармації":матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною участю 20 травня 2016 р.:тези доп. -Харків,2016.-С.134.

60. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Коробко Д. Б., к. фарм. н., ст. викл. Логойда Л. С., к.фарм. н., ас. Зарівна Н. О. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2014.-167 с.

61. Методичні рекомендації зі стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).-Тернопіль 2014.-25 с.

62. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Б. Коробко, к. фарм. н., доц. Н. О. Зарівна, к. фарм. н., доц. Л. С. Логойда – Тернопіль: Тайп, 2015. – 56 с.

63. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Б. Коробко, к. фарм. н., доц. Н. О. Зарівна, к. фарм. н., доц. Л. С. Логойда – Тернопіль: Тайп, 2016. – 75 с.

64. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Б. Коробко, к. фарм. н., доц. Н. О. Зарівна, к. фарм. н., доц. Л. С. Логойда – Тернопіль: Тайп, 2017. – 75 с.

65. Робочий зошит та конспект лекцій з стандартизації лікарських засобів для студентів VI курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2016.-167 с.

66. Зарівна Н. О. Використання регресійного аналізу при розробці твердих капсул на основі чебрецю звичайного/ Н. O. Зарівна, О. B. Тригубчак, Л. С. Логойда // Південноукраїнський медичний науковий журнал. - 2017.- №16.- С. 54-56.

67. Н.О. Заривная Применение тонкослойной хроматографии для идентификации флавоноидов-агликонов в сирье тимьяна ползучего/ Заривная Н. О., Поляк О. Б., Михалкив М. Н.// Наука и медицина: современный взгляд молодежи: сборник IV междун. научно-практической конф. студентов и молодых учених 20-21 апреля 2017 г.: тезы доп. – Алматы, 2017.- С. 235.

68. Liquid chromatography for quality control of calcium channel blockers / Ibrahim saleh said Kowisy, Liliya Logoyda, Nadia Zarivna et al.// Topical issues of new drugs development Vol 1, 20 april 2017.: тези доповідей.- NUPH, Kharkiv.- P. 174.

69. Standardization of captopril in medicines using new variations of liquid chromatography / L. S. Logoyda, N. O. Zarivna // Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine, 28-29 april 2017.: тези доповідей.- Lublin, Republic of Poland.- P. 150-152. 

70. Method development and validation study for quantitative determination of captopril in pharmaceuticals by UHPLC / Logoyda L. S., Korobko D. B., Zarivna N. O. et al.// Liquid phase separations and related techniques: 45 th International Symposium on high performance, 18-22 june 2017, Prague, Czech republic.

71. Зарівна Н. Використання регресійного аналізу для вибору кількостей допоміжних речовин при розробці капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого / Н. Зарівна, О. Тригубчак// Матеріали XXΙ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль, 2017. – С. 227.

72. Зарівна Н. О. Підбір кількостей допоміжних речовин при створенні капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого з використанням регресійного аналізу/ Н. О. Зарівна, О. В. Тригубчак// – Фармацевтичний часопис. – 2017. – № 2. – С. 47-51. 

73. Робочий зошит та конспект лекцій з стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-162 с.

74. Робочий зошит та конспект лекцій з фізичних методів аналізу для студентів І курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-115 с.

75. Робочий зошит та конспект лекцій з фізичних методів аналізу і метрології для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-162 с.

76. Методичні аспекти викладання спеціалізації «Контроль якості лікарських засобів» студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання /Д. Коробко, О. Поляк, Н. Зарівна та ін. Матеріали X міжрегіональної науково-методичної інтернет-конференції, - Харків, 2017. - 95-97c.

77. L. Logoyda Development of methods for the chromatographic identification of API from group of angiotensin-converting enzyme inhibitors in pharmaceuticals / L. Logoyda, D. Korobko, S. Saprun, N. Zarivna // International Journal of Green Pharmacy, 2017.- 11 (4).-S.5.

78. Робочий зошит з фармацевтичної хімії для студентів IV курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Коробко Д. Б., к. фарм. н., доц. Логойда Л. С., к.фарм. н., доц. Зарівна Н. О. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-167 с.

79. Методичні рекомендації з стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”) заочної форми навчання. / Склали: к. фарм. н., доц. Д. Б. Коробко, к. фарм. н., доц. Н. О. Зарівна, к. фарм. н., доц. Л. С. Логойда – Тернопіль: Тайп, 2017. – 75 с.

80. Робочий зошит та конспект лекцій з стандартизації лікарських засобів для студентів V курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-162 с.

90. Робочий зошит та конспект лекцій з фізичних методів аналізу для студентів І курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-115 с.

91. Робочий зошит та конспект лекцій з фізичних методів аналізу і метрології для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (спеціальність "Фармація")./ Склали: к. фарм. н., доц. Зарівна Н. О., к.фарм. н., доц. Логойда Л. С. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2017.-162 с.