Конференції, семінари

Конференції, в яких брали участь викладачі кафедри фармацевтичної хімії
 1. «45th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques», Прага 18.06-22.06.2017 р.

 2. IV международна научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», Алматы, 20-21 апреля 2017 год.

 3. «DUBAI INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS AND TECHNOLOGIES CONFERENCE AND EXHIBITION – DUPHAT» Дубай ОАЕ, 07.03-09.03.2017 р
 4. PharmaSchool association for pharmaceutical development and scientific research Мансура, Єгипет 15.02-16.02.2017 р
 5. The Twelfth European Conference on Biology and Medical Sciences: Proceedings of the 12th European Conference on Biology and Medical Sciences, 5th December, 2016р. — Vienna, Austria,  2016. 
 6. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали VІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2016р.).-Тернопіль: ТДМУ, 2016
 7. Управління якістю в фармації: Х науково-практична конференція з міжнародною участю 20 травня 2016 р. – Харків.
 8. Актуальні питання якості медичної освіти: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: Тернопіль
 9.  Хімія природніх сполук: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.)
 10. Аналітична хімія у фармації: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 17 березня 2016 р.: – Харків, 2016 р.
 11. Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2016 (15-17 march).
 12. School association for pharmaceutical development and scientific research (Мансура, Єгипет, 15-16 лютого 2016 р).
 13. First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb.2016
 14. IV Міжнародна науково-практична конференція „Динаміка наукових досліджень 2015.”– Дніпропетровськ, 2015.
 15. «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 р.: III международная научная конференция молодых ученых и студентов.– Шымкент, Республика Казахстант, 2015.
 16. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: республиканская научно-практическая конференция (с международным участием). – Ташкент, 2015.
 17. «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на щляхах доказової медицини» 9 – 10 листопада 2015 р.: — Вінниця, 2015. 
 18.  III міжнародна заочна науково-практична конференція «Развитие науки в XXI веке», 13 червня 2015 р., м. Харків
 19. Науково-практична конференція, присвячена 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті», 16-18 квітня 2015 р. 
 20. Аналітична хімія у фармації: міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 19-20 березня 2015 р.– Харків, 2015 р.
 21. Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2015 (8-10 march)
 22. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VIІ наук.-практ. конф. 30-31 жовт. 2014 р.
 23. Dakam: Chemtech Chemical engineering and chemical technologies conference proceedings (Стамбул, Туреччина, 23-25 жовтня 2014 р).
 24. International Conference on Chemistry (Стамбул, Туреччина, 22-23 травня 2014 р)
 25.  Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: Українська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора хімічних наук, професора П. О. Петюніна, 24-25 квітня 2014 р.: - Харків, 2014
 26. Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.)
 27.  7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry May 23-24, 2013, Lviv, Ukraine
 28.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки», 18 квітня 2013 року — Луганськ, 2013.
 29.  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Харків, 3 квітня 2013 року) – Харків, 2013.
 30.  Пятнадцатая международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". - Санкт-Петербург, 2013
 31.  ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю Сучасні досягнення фармацевтичної технології (21-23 листопада 2012 р.). – Xарків
 32.  III Всеукраїнська науково-практич­на конференція «Хімія природних сполук». – Тернопіль, 30-31 жовтня 2012 р.
 33.  Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю ''Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у МВ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації". – Тернопіль, 2012.
 34.  4-а наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р.
 35.  Всеукр. наук. навч.-метод. конфер. „Нові напрямки впровадження кредитно-модуль­ної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах III-IV рівнів акредитації – Тернопіль, 12-13 травня 2011 р.
 36.  Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присв. 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. н., проф. М.О. Валяшка «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Харків, 21 квітня 2011 р.
 37.  XXVIII всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині». – Харків, 2011.
Comments