Конференції, семінари

Конференції, в яких брали участь викладачі кафедри фармацевтичної хімії
 1. Управління якістю в фармації: Х науково-практична конференція з міжнародною участю 20 травня 2016 р. – Харків.
 2. Актуальні питання якості медичної освіти: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 12 – 13 травня 2016 р.: Тернопіль
 3.  Хімія природніх сполук: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (м. Тернопіль, 21-22 квітня 2016р.)
 4. Аналітична хімія у фармації: ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція 17 березня 2016 р.: – Харків, 2016 р.
 5. Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2016 (15-17 march).
 6. School association for pharmaceutical development and scientific research (Мансура, Єгипет, 15-16 лютого 2016 р).
 7. First PhamaSchool International Conference of Phamaceutical Scinces. Feb.2016
 8. IV Міжнародна науково-практична конференція „Динаміка наукових досліджень 2015.”– Дніпропетровськ, 2015.
 9. «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», 9-10 декабря 2015 р.: III международная научная конференция молодых ученых и студентов.– Шымкент, Республика Казахстант, 2015.
 10. «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации», 19-20 ноября 2015 р.: республиканская научно-практическая конференция (с международным участием). – Ташкент, 2015.
 11. «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на щляхах доказової медицини» 9 – 10 листопада 2015 р.: — Вінниця, 2015. 
 12.  III міжнародна заочна науково-практична конференція «Развитие науки в XXI веке», 13 червня 2015 р., м. Харків
 13. Науково-практична конференція, присвячена 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного факультету «Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті», 16-18 квітня 2015 р. 
 14. Аналітична хімія у фармації: міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 19-20 березня 2015 р.– Харків, 2015 р.
 15. Duphat: Dubai International Convention & Exhibition Centre. - Dubai, UAE. - 2015 (8-10 march)
 16. Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: VIІ наук.-практ. конф. 30-31 жовт. 2014 р.
 17. Dakam: Chemtech Chemical engineering and chemical technologies conference proceedings (Стамбул, Туреччина, 23-25 жовтня 2014 р).
 18. International Conference on Chemistry (Стамбул, Туреччина, 22-23 травня 2014 р)
 19.  Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: Українська науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора хімічних наук, професора П. О. Петюніна, 24-25 квітня 2014 р.: - Харків, 2014
 20. Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.)
 21.  7th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry May 23-24, 2013, Lviv, Ukraine
 22.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Теоретичні та практичні підходи до вирішення сучасних питань фармацевтичної та медичної науки», 18 квітня 2013 року — Луганськ, 2013.
 23.  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (Харків, 3 квітня 2013 року) – Харків, 2013.
 24.  Пятнадцатая международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". - Санкт-Петербург, 2013
 25.  ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю Сучасні досягнення фармацевтичної технології (21-23 листопада 2012 р.). – Xарків
 26.  III Всеукраїнська науково-практич­на конференція «Хімія природних сполук». – Тернопіль, 30-31 жовтня 2012 р.
 27.  Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю ''Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у МВ(Ф)НЗ ІІІ-IV рівнів акредитації". – Тернопіль, 2012.
 28.  4-а наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». – Тернопіль, 29-30 вересня 2011 р.
 29.  Всеукр. наук. навч.-метод. конфер. „Нові напрямки впровадження кредитно-модуль­ної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах III-IV рівнів акредитації – Тернопіль, 12-13 травня 2011 р.
 30.  Всеукраїнська наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, присв. 140-річчю з дня народження д. фарм. та хім. н., проф. М.О. Валяшка «Актуальні питання створення нових лікарських засобів». – Харків, 21 квітня 2011 р.
 31.  XXVIII всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки – людині». – Харків, 2011.
Comments