Гнідець Володимир Іванович

Гнідець Володимир Іванович

                                                Освіта і трудова діяльність
    Працює на кафедрі фармацевтичної хімії з  2002 року.

Освіта:
    Закінчив у 1969 р. фармацевтичний факультет Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю "Фармація".
Наукова діяльність:
    Кандидат фармацевтичних  наук з 1982 р., дисертацію захистив у спеціалізованій вченій радіЛьвівського державного медичного університету імені Данила  Галицького за спеціальністю 15.00.02. – фармацевтична хімія і фармакогнозія  на тему: "Синтез і властивості похідних тіазолідиндіону-2,4"
    З серпня 2002 р.  – старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
Наукові інтереси: 
Наукові публікації та рейтинги:
Є автором і співавтором 49 навчально-методичних та наукових публікацій