Кафедра

Вас вітає кафедра фармацевтичної хімії !

           

Штат кафедри: 8 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
 • “Фізичні методи аналізу”; 
 • Аналітична хімія”; 
 • Фармацевтична хімія”; 
 • Токсикологічна хімія”; 
 • Стандартизація лікарських засобів”; 
 • Спеціалізація Контроль якості лікарських засобів”; 
 • Елективний курс Основи хімічної метрології. 
На кафедрі навчаються студенти:
 • фармацевтичного факультету ;
 •  факультету іноземних студентів.
за спеціальностями:
 • "фармація" (І-V курси)
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна