Кафедра

Кафедра фармацевтичної хімії здійснює освітню діяльність з підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фармації за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" (7.12020101 «Фармація») та "магістр" (226 «Фармація, промислова фармація»). Форми навчання: очна й заочна.